I morgen kan blive bedre end i dag

Det er blevet sagt, at Danmark er rigt nok. Og at den velstand, vi oplevede i 1980, var tilstrækkelig. Det er jeg uenig i. For det er utvivlsomt, at vi har oplevet markante forbedringer i vores velfærd og i vores hverdagsliv, netop fordi vi er blevet rigere – og fortsat bliver rigere.  

Og vi skal i mine øjne ikke gå i stå nu. Vi skal ikke stoppe her. For tænk, hvis vi havde sagt stop til reformer og udvikling i 1980.
 
Så ville vores levealder alt andet lige være lavere. Vores kræftbehandling dårligere. Vores uddannelsesniveau ringere. Og vi havde haft færre og dårligere muligheder for at indrette vores liv, som vi ønsker det.  

Se og del vores kampagnevideo her
  
Derfor skal vi fortsætte reformerne. Derfor skal vi bl.a. sikre, at flere seniorer vælger at blive lidt længere på arbejdsmarkedet. Fordi vi alle skal gøre vores for at fremtidssikre velfærden, velstanden – og i sidste ende fremtidssikre Danmark. Hvis vi gør det mere attraktivt for seniorer at forblive på arbejdsmarkedet, sikrer vi, at flere bidrager til finansieringen af det velfærdssamfund, som vi alle er glade for.  
 
Derfor tager vores nye kampagne udgangspunkt i 1980. For tænk, hvis mine forældre havde sagt nej til udvikling og fremgang i 1980 – som nogle mener ville være tilstrækkeligt.
 
Jeg vil ikke kigge mine børn og børnebørn i øjnene om 20-30 år og fortælle dem, at jeg ikke havde modet og ambitionerne til at træffe de valg, der sikrer, at deres muligheder står mål med og overgår de muligheder, som jeg selv fik.
 
Jeg vil ikke fortælle dem, at jeg havde muligheden for at fremtidssikre Danmark, men ikke gjorde det – eller ikke forsøgte det - fordi jeg ikke kunne finde 90 mandater.
 
Det er fremtiden for vigtig til.