Hvordan håndterer vi den økonomiske krise i oplevelsesindustrien?

Vi kigger nu ind i et fjerde kvartal, hvor corona-epidemien breder sig på tværs af kloden og på tværs af Danmark. Dermed er genåbningen sat i bakgear, og det får betydelige konsekvenser for dansk erhvervsliv.

De konsekvenser mærkes i særlig grad i hele oplevelsesøkonomien. Med udsigt til, at krisen har bidt sig fast, er der derfor brug for, at vi stiller skarpt på de langsigtede konsekvenser for netop oplevelsesindustrien. Det gør vi på et tidspunkt, hvor erhvervslivet må indrette sig på et mere langstrakt og omskifteligt forløb.

- Venstre ønsker en tilgang, hvor erhvervslivet ved, hvad de har at rette sig efter. Både når smittetallene stiger, og når de falder. På den måde kan der skabes mest mulig ro og klarhed i en tid, der ellers i forvejen er præget af rigelig turbulens og usikkerhed for virksomhederne, siger Venstres finansordfører, Troels Lund Poulsen.

For at få gode input hertil har Venstre inviteret en række interesseorganisationer inden for oplevelsesindustrien - hvis medlemmer alle er berørt af krisen - til en uformel diskussion om, hvordan vi som samfund bør håndtere udfordringerne på mellemlang og lang sigt.

- Venstre ønsker at skabe nye og bevare eksisterende danske job. Derfor skal vi tænke i, at indsatsen for at understøtte erhvervslivet under corona-epidemien også skal fokusere på, at dansk erhvervsliv skal blive bedre stillet til tiden efter epidemien, siger Troels Lund Poulsen.

Målet med arrangementet er at blive klogere på, hvordan vi skaber de bedste rammer og den størst mulige forudsigelighed for oplevelsesindustrien i en turbulent periode. Samtidig ønsker Venstre at spotte, hvor de gode løsninger for den aktuelle krisehåndtering findes. Løsninger, som kan stille erhvervslivet - og dermed det danske samfund - bedre på lang sigt.

Samtidig er det også hensigten at få gode ideer til, hvordan denne og de næste finanslove skal indrettes. Venstre ønsker at få skabt gode vækstvilkår og nye arbejdspladser, så målet om et revitaliseret erhvervsliv på den anden side af krisen kan nås. Det er vejen til flere danske arbejdspladser og dermed også til øget velstand og velfærd i Danmark.e here