Fremtidens skattesystem

Tiden er ikke til lappeløsninger. Skal tilliden til skattevæsenet for alvor genoprettes, ja, så kræver det nye drastiske skridt. 

For det står klart, at SKAT, som vi kender det i dag, har slået fejl. Noget af det første jeg satte i gang, da jeg blev skatteminister, var et stort oprydningsarbejde. Vi har bl.a. tilført 7 mia. kr. og 1.000 ekstra medarbejdere.

Men det står også klart, at vi nu skal bygge en ny og bedre organisation op. Derfor har jeg i dag præsenteret regeringens plan, som kort fortalt går ud på at lukke SKAT for i stedet at etablere syv nye styrelser med hver sin specialisering og ledelse. De syv styrelser vil blive placeret rundt om i landet.

Danskerne betaler nogle af verdens højeste skatter, og de fortjener naturligvis et skattesystem, der kan forvalte de penge, som vi driver vores velfærdssamfund for, med rettidig omhu. Og med it-skandaler, store problemer med inddrivelse, svindelsager og fejlagtige ejendomsvurderinger må vi erkende, at systemet langt fra har fungeret godt nok.

Et af problemerne er, at alt for mange områder er blevet samlet under den samme paraply. Og det er desværre sket på bekostning af fagligheden og overblikket.

Den faglighed skal vi have tilbage, og derfor skal der være én styrelse med fokus på skattegæld og gæld til det offentlige, én på told, én på ejendomsvurderinger, én på motorområdet, én på skatter, afgifter og moms, én på IT og udvikling samt én med fokus på HR og rekruttering. For hver styrelse skal der stå en styrelsesdirektør, der har det overordnede ansvar for, at området fungerer optimalt.

Det skal ikke være en øvelse, der trækker i langdrag. Målet er, at de nye styrelser skal være oppe i omdrejninger så hurtigt som muligt. Kun på den måde kan danskerne få tilliden tilbage til vores skattevæsen.