Sundhed og velfærd

Fremryk forhandlinger om testindsats

17. februar 2022 kl. 13:20

Venstre opfordrer sundhedsminister Magnus Heunicke til snarest at indkalde til politiske drøftelser om den mere langsigtede håndtering af corona.

Kære Magnus,

Det er glædeligt, at vi nu står i en situation, hvor corona ikke længere betragtes som en samfundskritiks sygdom, og vi derfor har kunnet ophæve langt de fleste restriktioner. Vi ser på den baggrund frem til, at der snarest bliver indkaldt til politiske drøftelser om den mere langsigtede håndtering af corona.

For Venstre er det afgørende vigtigt, at vi hurtigst muligt får taget stilling til den danske test-strategi, og får sat nogle klare pejlemærker for en hurtig udfasning af den brede test-indsats. Til trods for, at den eksisterende test-kapacitet på 200.000 kviktests vil være udfaset i starten af marts, er der endnu ikke taget stilling til den daglige kapacitet på 200.000 PCR-test, som er fordelt på intet mindre end 160 test-steder landet over.

Dette omfattende test-regime har medført og medfører fortsat betydelige udgifter for det danske samfund. Fra marts måned 2020 til og med 2. kvartal 2021 er der, ifølge en analyse fra Danmarks Statistik, alene til tests brugt 8,2 mia. kr.

Efter Venstres opfattelse er der behov for, at de fortsatte udgifter til tests-indsatsen holdes op imod effekten af indsatsen. For vi står i en situation med en meget høj vaccinationsgrad, udbredt samfundssmitte og immunitet hos en stadig større del af befolkningen, få mennesker med alvorlig sygdom som følge af corona – og ikke mindst behovet for at løse presserende opgaver andre steder i det danske sundhedsvæsen. Cirka 100.000 patienter venter p.t. på behandling som følge af især nedlukninger og sygeplejerske-konflikten. Den udfordring er der akut behov for at få adresseret – også økonomisk.

I stedet for den fortsat meget omfattende humane testindsats, bør vi knæsætte nogle andre og mere effektive principper for den fremtidige coronahåndtering:

For det første bør vi som samfund hurtigst muligt komme tilbage til en situation, hvor anbefalingerne til den danske befolkning bygger på princippet om, at man skal blive hjemme, hvis man føler sig syg, mens man går på arbejde, deltager i undervisning og i det hele taget deltager i samfundslivet, hvis man føler sig rask.

For det andet bør adgangen til test for den brede befolkning fremadrettet som hovedregel udgøres af de såkaldte selvtest, som kan købes i fri handel. Der kan dog overvejes at opretholde en mere begrænset adgang til tests f.eks. for plejehjem og sygehuse samt rejser til udlandet.

For det tredje bør den nationale corona-monitorering, såfremt der forsat er behov for herfor på den lidt længere bane, løses effektivt på lavest mulige omkostningsniveau. Her kan spildevandsovervågning være et billigere og effektfuldt alternativ. Med monitorering af corona i spildevandet er det muligt at få et realtidsbillede af det faktiske smitteniveau i samfundet, uden at være afhængig af det dyrere humane test-setup.

Vi håber på den baggrund, at regeringen snarest muligt inviterer til politiske drøftelser af den fremtidige testindsats i Danmark.

Med venlig hilsen
Jakob Ellemann-Jensen, formand for Venstre
Martin Geertsen, sundhedsordfører for Venstre

Jakob Ellemann-Jensen

Hovedbestyrelsesmedlem

Martin Geertsen

Sundhedsordfører

NYHEDSBREV FRA VENSTRE

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder om Venstre.

Næste