Socialpolitik

Fra udsat til en del af fællesskabet

Alle mennesker har et potentiale.

Og derfor skal udsatte borgere i Danmark aldrig mødes som ofre, når vi forsøger at give en hjælpende hånd. Nej, vi skal være ambitiøse på deres vegne og understøtte deres muligheder for at udleve deres eget potentiale.

Det er ledetråden for Venstre og således også i de 10 nye mål for social mobilitet, som regeringen præsenterede i starten af denne uge. Vores mål favner bredt og omfatter også f.eks. psykisk syge danskere – en gruppe, der ikke var med i den tidligere regerings sociale mål.

Ambitionen bag de 10 mål er, at flere udsatte skal blive en del af fællesskabet. Det skal bl.a. ske ved at færre bliver hjemløse, en større effekt af behandlingen af stofmisbrugere og alkoholikere, og ved at flere udsatte unge begynder på en uddannelse eller tager et arbejde.

Vi gør udsatte danskere en kæmpe bjørnetjeneste, hvis vi – i de gode intentioners navn – parkerer dem på passiv forsørgelse og afskærer dem vejen tilbage til fællesskabet.

En god og værdig socialpolitik må aldrig blive reduceret til blot et spørgsmål om penge. Vi bruger allerede i dag 45 mia. kr. hvert år på sociale indsatser. Men vi skal blive bedre til at bruge pengene på den rigtige måde. Derfor vil regeringen hvert år følge op med en socialpolitisk redegørelse, der skal sikre, at vi bliver bedre til at hjælpe udsatte borgere på den bedste måde. Den første socialpolitiske redegørelse er klar allerede i juni i år.

At anerkende den enkeltes potentiale er grundstenen i Venstres socialpolitik. Kun på den måde skaber vi rammerne for, at flere udsatte kan leve et værdigt liv som en del af fællesskabet. Med de 10 mål for social mobilitet er vi på rette vej.