Sundhed og velfærd

Flere hænder – til glæde for både personale og patienter

Den 16. januar fremlagde regeringen sit udspil til sundhedsreformen. Nu følger sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) op med uddybende tiltag

Hverdagen i sundhedsvæsenet er nogle gange så presset for personalet, at det går udover arbejdsglæden og behandlingen. Overbelægning, travlhed og mangel på læger og sygeplejersker medfører stress og kan i sidste ende gå ud over patienten.

De problemer vil regeringen gøre op med. Derfor kommer vi med 25 målrettede tiltag, der skal virke på den korte bane for at sikre flere læger, sygeplejersker og SOSU-assistenter.  

Regeringen vil bl.a. øge optaget på sygeplejerskeuddannelsen, så vi de næste år kan optage 2.000 flere studerende. Derudover vil vi arbejde for, at flere sygeplejersker på deltid går op på fuld tid.For hvis bare hver femte deltidsansatte sygeplejerske vælger fuld tid, vil det svare til at ansætte 1.000 ekstra sygeplejersker.  

Men det kan ikke stå alene. Vi har også behov for flere læger – og særligt de praktiserende læger, som der i alt for mange områder i Danmark er mangel på.

Derfor vil regeringen øge antallet af studiepladser på hoveduddannelsesforløbet i almen medicin. Det giver nemlig flere speciallæger i almen medicin, som er uddannelsen for praktiserende læger. Og vi vil oprette 320 flere introduktionsstillinger, så vi får flere læger i almen praksis.

Sygeplejersker og læger er afgørende i det danske sundhedsvæsen. Men det er SOSU-assistenter også – og dem er der også mangel på. Derfor vil vi styrke praktikvejledningen for SOSU-assistenter og sikre, at der er praktikpladser nok.

Og hvad vil landets største parti, Socialdemokratiet?

De prøver gang på gang at bilde danskerne ind, at lette løfter kan løse store samfundsmæssige udfordringer. De 1.000 sygeplejersker, som de har foreslået, findes ikke. Der er nærmest ingen ledige sygeplejersker. Og de vil løse problemerne med lægedækning ved tvangsudstationering af nyuddannede læger.

Den ærlige løsning på begge problemer er i stedet at uddanne flere – både sygeplejersker og praktiserende læger. Præcis som regeringen foreslår.

Vi har et godt sundhedsvæsen i Danmark. Der er gjort store fremskridt de seneste år.
Men hvis vi skal kunne klare presset i fremtiden, er vi nødt til at have flere hænder. Med regeringens plan ruster vi sundhedsvæsenet til fremtiden, og vi forbedrer sundhedspersonalets arbejdsvilkår – til gavn for både personalet og patienten.