Økonomi og vækst

Fiskeriaftale fastholder Danmark som førende fiskerination

Foto: Colourbox

I dag har Venstre sammen med regeringen og alle partierne i Folketinget undtagen Liberal Alliance indgået en aftale om det danske Hav- og fiskeriudviklingsprogram for perioden 2014-2017.

Under forhandlingerne lagde Venstres fiskeriordfører stor vægt på, at aftalen skulle skabe vækst og beskæftigelse i fiskeri- og akvakultursektoren samt i relaterede erhverv.   

- Venstre er gået med i aftalen til trods for, at vi i starten ikke regnede med at blive enige med regeringen. Venstre kunne stemme for aftalen, fordi vi fik prioriteret dansk fiskeri mere i aftalen, end hvad regeringen ellers havde lagt op til. Det er vigtigt for Venstre, at aftalen skaber vækst og beskæftigelse, og at den ikke sætter Danmarks position som førende fiskerination over styr, siger Venstres fiskeriordfører, Thomas Danielsen.   

Thomas Danielsen er især tilfreds med, at der er afsat en pulje på 40 millioner kroner til discard-indsatsen i 2014-2017. Puljen giver de danske fiskere en hjælpende hånd til at håndtere EU’s udsmidningsforbud, som indføres gradvist fra 2015, og som betyder, at fiskerne ikke længere må smide deres fangst ud i havet igen.

Desuden fik Venstre opfyldt sit ønske om en pulje på 2 millioner kroner om året til at indsamle viden om discard-indsatsen, så både danske fiskere og deres følgeerhverv kan trække på teknisk viden i forbindelse med de mange nye regler og krav, som de skal leve op til fra årsskiftet.