EU-politik

Fire uger til at sikre et "ja"

Om bare fire uger skal danskerne til stemmeurnerne og tage stilling til, om vi skal omdanne retsforbeholdet til en tilvalgsordning. Det giver os en måned til at overbevise danskerne om, at et "ja" er den rigtige beslutning. Derfor har jeg i dag skudt gang i Venstres ja-kampagne med en uddelingsaktion ved Nørreport Station. 

Et ”ja” vil gøre det sværere at være kriminel, tryggere at være dansker og lettere at drive virksomhed. Det er et vigtigt budskab, som jeg ser frem til at sprede gennem debat, gadeaktioner og samtale med danskerne, så vi forhåbentligt får et ”ja” i hus. Det vil være godt for Danmark.

Et ”ja” den 3. december vil først og fremmest betyde, at vi kan bevare et fuldt medlemskab af Europol. Og det er særligt vigtigt, da vi lever i en globaliseret verden, hvor kriminalitet ikke længere udelukkende er et nationalt anliggende. Pædofilinetværk, narkokriminalitet, cyberkriminalitet og menneskesmugling er bare et par eksempler på kriminalitet, der flyder på tværs af grænserne. Grænseoverskridende kriminalitet kræver grænseoverskridende handling. Derfor skal danske betjente selvfølgelig have adgang til de bedste redskaber i jagten på de forbrydere, der bevæger sig på tværs af EU's grænser. Og her er samarbejdet om efterforskning og opklaring med de europæiske kollegaer selvfølgelig afgørende. Det vil vi ikke sætte over styr. Med et ja vil vi altså gøre livet sværere for kriminelle og dermed gøre det tryggere at være dansker.

Et ja har også andre fordele. Ja-partierne i Folketinget har på forhånd aftalt, at et ”ja” også betyder, at vi tilslutter os EU's retspolitik på områder, der vil komme danskerne til gavn. Vi vil styrke erhvervslivets muligheder, når de handler på tværs af grænserne i Europa, og vi vil sikre, at danske afgørelser om forældremyndighed og samvær også gælder i andre EU-lande.

Men et ”ja” er ikke et ja til alt, hvad der kommer fra EU. Tilvalgsordningen, som kan ses som et slags tagselvbord, giver os mulighed for selv at vælge hvilke dele af lovgivningen på retsområdet, vi ønsker at tilslutte os. Det betyder, at vi ikke er tvunget til at deltage i noget – men vi er heller ikke udelukket fra noget. Et ”ja” er eksempelvis ikke et ja til EU’s fælles asyl og udlændingepolitik. Den skal vi selv bestemme i Danmark. Og såfremt et flertal i Folketinget i fremtiden skulle ønske et tilvalg af den fælles asyl- og udlændingepolitik har statsministeren garanteret, at danskerne skal spørges ved endnu en folkeafstemning. Et ”ja” er et ja til indflydelse, samarbejde og tryghed for danskerne.