Farvel til PSO-afgiften er godt nyt for alle

Så lykkedes det endelig at få lagt PSO-afgiften i graven. Det er det største grønne fremskridt i nyere tid.

Og fordi vi gør el billigere, kan det også blive mere attraktivt at køre i elbil, bruge varmepumper til opvarmning med mere. Til gengæld kan vi sige goddag til flere arbejdspladser, nye investeringer og mere vækst i hele Danmark, samtidig med at den almindelige dansker kan se frem til at få flere penge mellem hænderne. Med andre ord: Et farvel til PSO-afgiften er grøn omstilling hånd i hånd med mere vækst.

PSO-afgiften, som betales over elregningen, har været en stor belastning for danske virksomheders konkurrenceevne – og især for de store produktionsvirksomheder, som står for rigtig mange arbejdspladser uden for de store byer. Når vi nu tager livtag med PSO-afgiften, er det intet mindre end en af de største lettelser for dansk erhvervsliv i nyere tid, og både produktionsvirksomheder, gartnerier, fødevarevirksomheder og landbrug vil nu få lettere ved ikke bare at fastholde – men forhåbentlig også skabe - nye danske arbejdspladser.  

Fremover skal støtten til vedvarende energi finansieres over finansloven, hvilket vil gøre elregningen mindre. Og det er ikke kun erhvervslivet, som vil få mere luft under vingerne. Også helt almindelige danskere vil kunne mærke det på pengepungen. Helt konkret vil en typisk LO-familie med to børn samlet set have 2.500 kr. mere mellem hænderne i 2025.

Afskaffelsen af PSO-afgiften var en bunden opgave. Ikke alene fordi PSO-systemet er blevet erklæret traktatstridigt af EU, men også fordi den udgjorde en uhensigtsmæssig stopklods for vores virksomheder. Og jeg er rigtig glad for, at det er lykkedes at komme af med afgiften, uden at det bliver dyrere at være dansker: Vi reducerer den grønne check, da der ikke længere vil være brug for samme kompensation for grønne afgifter, vi hæver bundskatten en anelse, men vi sikrer, at den samlede regning går i plus, og vi fjerner en mindre tilskudsordning til erhvervslivet.

Det er en aftale, som er god hele vejen rundt: for produktions-Danmark, for den grønne omstilling, for danske arbejdspladser – og ikke mindst for helt almindelige danskere med helt almindelige elregninger.