Trafik

Fartkontrol skal redde menneskeliv

Lov er lov. Og lov skal holdes. Det gælder naturligvis også for de fartgrænser, der er fastsat i loven. Men når det gælder politiets fartkontrol, så skal vi holde os formålet med fartkontrol for øje: Formålet er at redde menneskeliv og undgå de ulykker i trafikken, der skyldes for høj fart. Formålet er ikke at skrabe så mange penge som muligt ind til statskassen. 

Og netop på den baggrund var Venstre dybt skeptisk, da den tidligere røde regering gennemtrumfede en firedobling af antallet af fotovogne fra 25 til 100. Vi ønsker i stedet, at vores strategi for fartkontrol tager afsæt i den svenske model med ubemandede kameraer, de såkaldte ”stærekasser”, der er opstillet på farlige steder i trafikken. Disse kameraer lægger ikke beslag på politiets travle personale, og de redder menneskeliv, fordi farten tvinges ned på de farlige steder. 

Lige nu afventer vi resultatet af et udvalgsarbejde på tværs af Justitsministeriet og Transportministeriet. Jeg forventer, at dette udvalg barsler med en rapport inden for en overskuelig fremtid. Derefter kan vi på tværs af partier drøfte og fastlægge strategien for fremtidens fartkontrol.

Venstres mål er klart: Vi vil have langt mere fokus på at undgå alvorlige ulykker i trafikken. Derfor skal fartkontrollen koncentreres på farlige steder, frem for at fotovogne holder på lur på sikre strækninger. Herunder fx ved skoler, børnehaver og vejarbejder. Vi ønsker færre fotovogne. Og vi ønsker opsætning af ubemandede stærekasser med tydelig skiltning på de farligste steder i trafikken. Desuden arbejder vi videre med konceptet ”Fart med fornuft”, der drejer sig om, at fartgrænserne kommer i bedre harmoni med de faktiske forhold. Eksempelvis at farten på sikre landeveje hæves til 90 km/t. Det vil styrke den generelle respekt for fartgrænser – og dermed også styrke trafikmoralen samt trafiksikkerheden.