Trafik

Fartkontrol med fornuft

Farten på de danske vej skal kontrolleres med fornuft. Formålet med fartkontrol er at redde menneskeliv og udgå alvorlige ulykker. Formålet er ikke at skrabe penge ind i statskassen.

Regeringen vil derfor nu, med støtte fra Dansk Folkeparti, fjerne 20 af de 100 fotovogne, som i dag er indsat på de danske veje. Fotovognene skal fremadrettet i stedet erstattes af fastmonterede, ubemandede stærekasser, der opstilles på steder med fare på færde i trafikken. 

 Erfaringer fra bl.a. Sverige dokumenterer, at en kombination af mobile fotovogne og fastmonterede stærekasser er bedst til at styrke trafiksikkerheden. En ny rapport fra regeringens arbejdsgruppe om anvendelsen af fastmonteret hastighedskontrol peger netop på denne kombinationsløsning som den bedste til styrkelse af trafiksikkerheden. 

Erfaringerne viser, at stærekasserne presser farten ned på de farlige steder, fordi der ellers vanker en bøde pr. automatik. Det redder liv og forebygger alvorlige ulykker.  

Der er udpeget 44 farlige punkter på det danske vejnet, hvor der erfaringsmæssigt sker flest ulykker. Nu går arbejdet i gang med at udvælge de 20 steder, de avancerede kameraer fra politiets fotovogne kan opsættes i fastmonterede stærekasser.

 Pilotprojektet skal evalueres efter et år. Hvis det har den forventede succes, så er Venstre klar til at gå videre ad den vej og lave en yderligere reduktion i antallet af fotovogne og erstatte dem med ubemandede stærekasser på farlige steder i trafikken.

 Alt dette er med det hovedformål at styrke trafiksikkerheden. Det kalder vi fartkontrol med fornuft.