Konference

EU, Danmarks forsvarsforbehold og nye sikkerhedspolitiske trusler

Konference om Europas sikkerhed, EU's forsvarspolitik og det danske forsvarsforbehold.

Mandag den 25. februar 2019 kl. 13:00 - 17:30 på Kollekolle, Frederiksborgvej 105, 3500 Værløse indbyder Venstre til konference om "EU, Danmarks forsvarsforbehold og nye sikkerhedspolitiske trusler".

De senere år er der skabt usikkerhed om Danmarks fremtidige sikkerhedspolitiske situation. Ruslands annektering af Krim, krigen i Syrien, den forhøjede terrortrussel og ikke mindst et præsidentvalg i USA, som har skabt tvivl om NATO-alliancens robusthed og slået knuder på det transatlantiske bånd. EUs forsvarssamarbejde har i disse år fået fornyet luft under vingerne. En lang række konkrete projekter er sat i søen indenfor alt fra udviklingen af nye, fælles droner og ubåde til planer om en bedre organisering af transport og infrastruktur mellem EU-landene, så mobiliteten styrkes. Danmark deltager på grund af forsvarsforbeholdet ikke i Det Europæiske Forsvarssamarbejde. Forbeholdet betyder i praksis, at Danmark heller ikke deltager i EU’s militære operationer.

Regeringen har derfor sat gang i en udredning af EU-forsvarsforbeholdet for at få overblik over fordele og ulemper for Danmark. På denne konference tager vi forskud på diskussionen: Hvad er hovedsigtet med denne nyudvikling af EU’s sikkerhedspolitik? Hvorfor kommer det nu? Hvad betyder det for NATO? Hvilke konsekvenser har det for Danmark? Programmet ser således ud:

PROGRAM:

 • Kl. 13.00-13.20 Ankomst, registrering og kaffe
 • Kl. 13.00-13.30 Velkomst og introduktion v. MEP Morten Løkkegaard (V)
 • Kl. 13.30-14.00 De nye sikkerhedspolitiske trusler og forsvarsforbeholdets betydning for Danmark v. MF Claus Hjort Frederiksen (V), forsvarsminister
 • Kl. 14.00-14.30 Det nye NATO-EU samarbejde – rammer og muligheder v. Michael Lollesgaard, generalløjtnant og Danmarks Militære Repræsentant i Nato og EU
 • Kl. 14.30-15.00 Kort pause m. forfriskning
 • Kl. 15.00-16.00 EU’s sikkerheds- og forsvarspolitiske samarbejde. Hvad er hovedindholdet - hvilke samarbejdsprojekter er sat i gang?
  (denne del foregår på engelsk)
  Gustav Lindstrøm, direktør EUs institut for Sikkerhedsstudier (EUISS) & MEP Urmas Paet, ALDE samt direktør Kristoffer Groth Jakobsen, Terma
 • Kl. 16.00-17.00 Debat: EU og det Danmarks forsvarsforbehold v. MEP Morten Løkkegaard (V), Jeppe Kofod (MEP), MF Holger K. Nielsen (SF)
 • Kl. 17.00–17.30 Sandwich og tak for i dag.

Arrangementet er åbent for alle. Det er gratis at deltage, men kræver tilmelding.

Tilmelding senest d. 20 feb. kl. 12.00, til lesley@venstre.dk.

Hent invitationen som pdf-fil her.