Venstre

Et valg om Danmark for fremtiden

Statsministeren har i dag udskrevet valg til Folketinget. Dermed er der skudt gang i den valgkamp, som forhåbentlig vil sikre Danmark en ny Venstre-ledet regering, der kan føre Danmark ind i fremtiden.

Folketingsvalg handler altid om fremtiden. Men det handler også om den vej – den retning – Danmark skal gå.

Valget den 18. juni vil stå mellem den nuværende regering, som endnu engang forsøger at foregøgle, at alt er fryd og gammen. Over for det står vi i Venstre og siger tingene, som de er: Ja, det går bedre, men vi er ikke i mål. Der skal træffes flere svære beslutninger - ellers taber Danmark i fremtiden velstand og velfærd.

Danmark er et fantastisk land. For fremtiden skal det være endnu bedre. Og i Venstre er vi klar til at sikre vækst, velfærd og tryghed til os alle.
 
For os handler valget ikke om promiller af et offentligt budget på mere end 1.000 milliarder kroner. Og for os handler valget ikke om, hvad der er gjort – men hvad der skal gøres.
 
Vi går til valg på vores fem mærkesager. Det er fem mærkesager, som - sammen med øvrige indsatsområder - danner fundamentet under den politiske platform, som Venstre vil forfølge, hvis valget fører til et borgerligt flertal:
 
For fremtiden skal det kunne betale sig at arbejde.

 • Sænk skatten på små arbejdsindkomster
 • Sæt igen loft over kontanthjælpen

For fremtiden skal vi have flere private arbejdspladser.

 • Genindfør BoligJob-ordningen
 • Sænk skatter og afgifter for danske virksomheder

For fremtiden skal Danmark åbnes mere for dem, der kan og vil – men lukkes for dem, der ikke vil.

 • Færre indvandrere på offentlig forsørgelse
 • Offentlige ydelser til flygtninge ned på SU-niveau
 • Strammere regler for familiesammenføringer

For fremtiden skal vi være trygge i hjemmet og på gaden.

 • Udenlandske kriminelle skal afsone i hjemlandet
 • Mere synligt politi
 • Hårdere kurs mod udenlandske bander

For fremtiden skal et godt sundhedsvæsen være endnu bedre.

 • Ny kræftplan med én patientansvarlig læge
 • Indfør behandlingsgaranti

Øvrige centrale politiske indsatsområder og prioriteringer

 • Spar milliarder på udviklingsbistand, og brug dem i Danmark
 • Den offentlige sektor skal ikke være større.

Det er Venstres mærkesager. Og det er den retning, vi vil forfølge, hvis vi genvinder nøglerne. I Venstre er vi ikke i tvivl:

Danmark for fremtiden står sig bedst med Venstre i regering.

God valgkamp!