Forsvar

Et styrket forsvar – et tryggere Danmark!

I dag har regeringen sammen med Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet og Radikale Venstre indgået en aftale på forsvarsområdet for 2018-2023.

For første gang i mange år får Forsvaret et markant løft, hvor vi i alt tilfører 12,8 mia. kr. de næste seks år. Det er mere end 20 % i forhold til, hvad vi bruger på Forsvaret i dag.

Og det er nødvendigt. For et robust forsvar og beredskab i Danmark er forudsætningen for et trygt samfund. 

Med aftalen tager vi bestik af det internationale trusselsbillede, som er betydeligt forværret de seneste år. Mod øst står NATO over for et udfordrende og mere aggressivt Rusland. I Mellemøsten og Nordafrika hærger militant islamisme og skaber grundlag for terrortrusler og irregulære migrationsstrømme.

NATO er og bliver hjørnestenen i dansk forsvars- og sikkerhedspolitik. Aftalen understreger vores vilje og evne til at fastholde et trygt og sikkert Danmark og vores position som kernemedlem i NATO. Styrkelsen af Forsvaret er ganske enkelt nødvendigt i lyset af den forværrede sikkerhedspolitiske situation.

Terrortruslen mod Danmark er alvorlig, og Forsvaret skal bidrage til danskernes tryghed og sikkerhed herhjemme. Derfor øger vi også støtten til politiet markant. Blandt andet skal Livgarden opstille et ekstra vagthold med værnepligtige, som kan stilles til rådighed for politiet.

Også cyberområdet styrkes. Danmark er et af verdens mest digitaliserede samfund. Men i takt med at samfundet i stigende grad bliver afhængig af flere og flere digitale løsninger, bliver vi også mere og mere sårbare i forhold til cyberangreb. For at imødegå det, styrker vi cyberområder med i alt 1,4 mia. kr.

Med aftalen har vi udstukket den strategiske retning for Forsvaret. Og ved udgangen af forligsperioden vil vi stå med et styrket dansk forsvar – med flere soldater og mere materiel – og hvor også beredskabet styrkes. En god aftale, der leverer mere tryghed til danskerne.