Arbejdsmarked

Et stabilt og fleksibelt dagpengesystem

Beskæftigelsesordfører Hans Andersen

Et nyt dagpengesystem skal være fleksibelt, og det skal sikre, at det er attraktivt at arbejde. Sådan lyder det fra Venstres beskæftigelsesordfører Hans Andersen, der ser flere positive elementer i Dagpengekommissionens netop præsenterede anbefalinger. 

- Det glæder mig, at kommissionen foreslår mere fleksibilitet i forhold til genoptjening af dagpengeretten. Det ligger i fin forlængelse af Venstres målsætning om, at det skal betale sig at tage et arbejde – også i tidsbegrænsede stillinger eller lavtlønsjob, siger Hans Andersen.

- Samtidig hæfter jeg mig ved, at kommissionen tilslutter sig den to-årige dagpengeperiode, som blev indført af VK-regeringen i 2010. Det viser, at reformen har virket efter hensigten. Flere er kommet hurtigere i arbejde, siger Hans Andersen, der også understreger, at Venstres udgangspunkt fortsat er, at et nyt dagpengesystem ikke skal være dyrere. Præcis som den tidligere regering mente, da den i sin tid nedsatte Dagpengekommissionen.

Hans Andersen ser frem til forhandlingerne med folketingets partier og håber på en bred aftale, der langt om længe skal skabe stabilitet om dagpengesystemet.

- For Venstre er det afgørende, at vi hurtigst muligt får skabt et stabilt og robust dagpengesystem, der er tilpasset et velfungerende arbejdsmarked, hvor det er attraktivt at bidrage, og hvor færre står uden for, siger Hans Andersen.