Venstre

Et godt blåt år

Nu er 2017 så småt ved at gå på hæld, og det er en kærkommen lejlighed til at gøre status over året, der er gået.

Politisk har 2017 været et godt år – ja, hvis altså de sidste ugers ballade lige slettes fra ligningen. Uagtet det politiske uvejr har regeringen leveret en perlerække af gode resultater.

Vi har skabt tryghed for de danske boligejere, en hårdere og stærkere indsats mod bandekriminalitet, styrket vores kernevelfærd og politik og en ny ferielov, der sikrer, at nye på arbejdsmarkedet vil kunne holde betalt ferie det første år af deres ansættelse, og vi har styrket vores kernevelfærd og politi. Blot for at nævne nogle eksempler.

Da vi overtog regeringsansvaret i 2015, opstillede vi fire pejlemærker, som regeringens succes nu kan måles ud fra. Og hvordan er det så egentlig gået? Faktisk ret godt!

Det første pejlemærke var, at der skal skabes flere private arbejdspladser. Siden folketingsvalget er der skabt mere end 100.000 private arbejdspladser. Jobfremgangen har fået fodfæste i stort set hele landet. Og i 2018 ventes beskæftigelsen at nå et historisk højt niveau.

Det andet pejlemærke var, at flere skal forsørge sig selv. Siden sommeren 2015 er antallet af offentligt forsørgede faldet med 41.000. Det betyder, at vi har det laveste antal offentligt forsørgede i mere end 10 år. Det er godt for samfundet og for den enkelte, der har fået nyt indhold i livet og noget at stå op til hver morgen.

Det tredje pejlemærke var en konsekvent og realistisk udlændingepolitik. Og der er i den grad blevet strammet op. Vi skal helt tilbage til 2008 for at se markant færre asylansøgere end nu. Integrationsydelsen har sikret, at der er skabt et ordentligt incitament til at arbejde. Vi skal hjælpe folk i nød, men vi skal også passe på Danmark. Og derfor skal man også bidrage til samfundet, når man er her.

Det fjerde pejlemærke var en stærkere kernevelfærd. Vi har afsat flere milliarder til bl.a. bedre kræftbehandling, værdig ældrepleje og et styrket politi. Og senest med finansloven for 2018 har vi sikret et markant løft af danskernes velfærd med ca. 4,7 mia. kr. til bedre sundhed og ældrepleje i perioden 2018-2021.

2017 har været et godt år med mange nævneværdige resultater, og hvor vi er kommet endnu tættere på de mål, vi satte, da vi overtog regeringsmagten. Jeg håber, at 2018 bliver et lige så godt, hvis ikke endnu bedre år. Når vi tager fat igen efter nytår, vil jeg i hvert fald gøre mit til, at vi kan gentage succesen næste år. Glædelig jul og godt nytår!