En patientansvarlig læge giver bedre sammenhæng i behandlingen

Danske patienter har rigeligt at kæmpe med midt i et alvorligt sygdomsforløb. De skal ikke også slås med bekymringer og usikkerhed omkring deres behandlingsforløb. Og derfor er jeg rigtig glad for, at vi er kommet i mål med endnu et valgløfte og har skrevet under på en aftale med Danske Regioner om at indføre patientansvarlige læger på de danske sygehuse.  

Vi skylder de danske patienter – og især dem, der kæmper med komplicerede og langstrakte forløb – at de skal bære så få byrder som muligt. Med en patientansvarlig læge vil vi sikre tryghed og sammenhæng i overgangene mellem sygehuse, afdelinger og behandlinger – og ikke mindst skal patienterne være trygge ved, at der er én person, der har overblik og det overordnede ansvar for behandlingsforløbet. En person, man kan gå til, hvis man er usikker omkring sit behandlingsforløb.

Mange patienter giver udtryk for, at der i det danske sygehusvæsen mangler koordination og overblik over behandlingen. Det skaber unødig utryghed, som vi ikke kan være bekendt, at den enkelte patient skal gå rundt med. Et alvorligt sygt menneske står i sit livs kamp mod en sygdom. De skal ikke også kæmpe med uvisheden om, hvorvidt der er ordentligt styr på behandlingen. Alle danske patienter skal vide, at de er i trygge hænder i det danske sygehusvæsen.

Og med de patientansvarlige læger vil vi sikre tryghed og bedre oplysning til patienter og deres pårørende – det giver overskud i en turbulent tid til at holde fokus på at blive rask.