Venstre

En ansvarlig grøn omstilling, velfærd og udlændinge

Årets landsmødetale kunne desværre ikke leveres på den måde, som jeg havde håbet. Den skulle have været holdt under festlige rammer til Venstres landsmøde, hvor vi skulle have fejret partiets 150-års-jubilæum.

Sådan skulle det desværre ikke gå. Coronaen spændte ben for det, ligesom den har spændt ben for en lang række begivenheder i årets løb. Mennesker er blevet ramt. Erhvervs- og kulturlivet er blevet ramt. Ja, hele verden lider under denne pandemi.

Pandemien var også bagtæppet, da statsministeren i sidste uge gav en ulovlig ordre om at aflive et helt erhverv. Mange menneskers livsværk og levebrød gik fra den ene dag til den anden til grunde, og Venstre kæmper stadig for at rede trådene ud i regeringens lovbrud.

Sådan noget bør naturligvis ikke ske, og vi skal hurtigst muligt gardere os mod, at den slags sker igen. Derfor foreslår Venstre, at vi skal have en ny epidemilov, så der kan sættes en stopper for den enevældige tilgang, som statsministeren har praktiseret. Folketinget skal inddrages, og grundlaget for regeringens beslutninger skal lægges frem. Det er helt nødvendigt.

I min tale fortalte jeg også om Venstres fokus på tre områder, der er særligt vigtige. Vi skal skabe jobvækst i en grøn omstilling, forny den offentlige sektor med mennesket i centrum og fastholde en stram og konsekvent udlændingepolitik, hvor der kun er plads til dem, der vil Danmark.

Grundlaget for alt det, vi gerne vil med vores samfund, er en sund økonomi. Derfor skal vi gribe den grønne omstilling rigtigt an – så vi skaber nye muligheder og danske job. For at fremme det vil Venstre fremover prioritere flere midler til grøn forskning, så vi i 2030 har løftet den indsats med over 2 mia. kr. Vi vil også gøre virksomhedernes fradrag for deres forskningsinvesteringer permanent, så det bedre kan betale sig at investere.

Herudover vil Venstre afsætte penge til at udtage klimabelastende lavbundsjorde, hvilket både kan mindske CO2-udslip, forbedre vandmiljøet og øge biodiversiteten. Endelig vil vi fortsat gøre det mere attraktivt for virksomheder at investere i forskning og udvikling.

Et samfund, der bliver rigere, er samtidig et samfund, der har muligheder. Muligheder for at investere i velfærd og i vores fælles fremtid. Venstre vil sikre, at alle danskere uanset postnummer har et alternativ og et frit valg. Vi har en ambition om friplejehjem i alle kommuner i Danmark, og vi foreslår som noget nyt, at alle kommuner stiller en ældrevejleder til rådighed, der kan give indblik i valgmulighederne, når man eksempelvis skal på plejehjem. Frit valg er ikke kun for de ressourcestærke, så derfor er det retfærdigt, at alle får et reelt frit valg. Velfærdssamfundet er til for dem. Ikke omvendt.

Vi vil også tage hånd om udlændingepolitikken. Venstre har gennem mange år stået i spidsen for at stramme op på området, men Danmark er stadig udfordret af årtiers fejlslagen integration, hvor en misforstået godhed har gjort, at der ikke er blevet stillet tydelige og rimelige krav. Det vil vi også løbende følge op på med en politik, der også handler om de krav, vi stiller, når man vil leve sit liv i Danmark.

Ovenstående rids af de tre hovedområder dækker ikke det hele. For Venstre vil meget mere. Vi er et bredt folkeparti. Vi har blik for helheden og for de løsninger, der kommer mange til gode. Vi tager ansvar. Ikke kun for vores egne vælgere, men for alle danskere.

Med venlig hilsen
Jakob Ellemann-Jensen