Ellemann: Statsministeren har begået tillidsbrud og løftebrud

Af Jakob Ellemann-Jensen

Jeg har brugt noget af min weekend på at læse og fordøje ekspertrapporten om nedlukningen i foråret. Der er flere ting, man kan lære af rapporten, når man ser tilbage på hele forløbet i dag.

For eksempel står det ret klart, at Folketinget ikke skulle havde hastebehandlet en ny epidemilov og vist regeringen den udstrakte tillid, som vi gjorde.

Dengang i foråret bad statsministeren både befolkningen og Folketinget om at vise tillid og støtte nedlukningen, fordi vi stod overfor en ukendt og akut trussel. Det mener jeg stadig var det rigtige at gøre. Men rapporten viser, at vi blev spist af med halve sandheder fra statsministeren.

Kald mig bare gammeldags, men jeg synes ikke, at det er en ordentlig måde at behandle hverken danskerne eller Folketinget på. Det går ikke, at man ikke fortæller hele sandheden, når den ikke lige passer med det, man vil politisk.

Hvad skal danskerne tro på? Hvad skal den lille selvstændige og virksomhederne, der er lukket ned, regne med? Det handler om tillid, som er fundamentet for, at vi alle kommer godt og trygt igennem corona.

Regeringens håndtering af situationen står i skarp kontrast til det løfte, som Mette Frederiksen gav danskerne, da hendes regering trådte til. I regeringsgrundlaget stod der flotte ord om at “styrke demokratiet”, “genopbygge samfundsbærende institutioner” og “øge tilliden til politikere”. 

Men da corona-epidemien testede vores demokrati, blev det, der skulle være en stjernestund, til det stik modsatte. De flotte løfter var ikke noget værd, men blot tomme ord.

Demokrati er ikke bare en styreform, det er en livsform, som statsministeren citerede Hal Koch for i sin nytårstale... 

Sagt lidt mere direkte, så er demokrati den ærlige samtale. Det er en grundlæggende respekt for sine med- og modspillere. Og det er en forståelse for, at man ikke er hævet over fællesskabet.

Ærligt talt, det ideal synes jeg ikke, at regeringen har levet op til under corona-krisen. 

Du kan læse hele rapporten her.