Retspolitik

Der skal være nultolerance overfor pædofilidømte

Overgreb mod børn er en af de mest frygtelige forbrydelser, vi kender til. Det er forbrydelser, som i de fleste tilfælde påvirker resten af livet, og som sætter sig dybe spor hos de børn, som bliver udsat for det.

Det kan vi ikke være tjent med. Som samfund er det derfor vores opgave at sikre, at de mennesker, som er dømt for pædofili, ikke kommer i nærheden af vores børn, efter de har udstået deres straf.
 
Regeringen har derfor på Venstres foranledning fremlagt syv konkrete initiativer, der sikrer, at vi fremadrettet kan styrke indsatsen mod dømte pædofile markant.
 
Eksempelvis vil dømte pædofile nu få langt sværere ved at gemme sig for myndighederne efter endt straf. Fremover skal politikredsene underrette hinanden, når en pædofilidømt flytter fra en politikreds til en anden. Det vil hjælpe til at holde styr på de pædofilidømte og sikre, at myndighederne i højere grad end tidligere kan holde et vågent øje med disse personer.
 
Desuden er det vigtigt, at vi holder de dømte pædofile i kort snor. Vi har desværre set eksempler på, at pædofile gentager deres forbrydelser efter endt straf. Det kan vi ikke acceptere.
 
Derfor styrker vi nu politiets muligheder for at føre uanmeldt tilsyn med, om de pædofile overholder deres forbud. Det betyder, at politiet får bemyndigelse til at opsøge pædofiles på deres bopæl for at kontrollere, om de overholder et forbud mod samvær med børn, eller for at tjekke deres computer for at overvåge deres adfærd på nettet. 
 
Et velfærdssamfund som det danske skal kendes og måles på, hvordan vi beskytter vores børn. Og Venstre er altid på børnenes side. Med denne aftale er vi et skridt længere med at sikre, at så få børn som muligt ender som ofre for pædofiles overgreb.