Arbejdsmarked

Der skal være en klar gevinst ved at arbejde

Foto: Colourbox

Der hersker bred politisk enighed om, at flere skal have et arbejde og forsørge sig selv, mens færre skal stå uden for arbejdsmarkedet og forsørges af det offentlige. Så langt så godt. 

Men hvis det skal blive til mere end blot hensigter og ord, kræver det handling. To ting er nødt til at være opfyldt: Der skal være arbejde at få, og det skal kunne betale sig at arbejde. Regeringen arbejder målrettet på at opfylde begge dele.

På den ene side sænker vi skatter og afgifter for landets virksomheder. Det gør vi, så vi sikrer, at virksomhederne er konkurrencedygtige, og at det er attraktivt at investere i danske arbejdspladser frem for arbejdspladser i f.eks. Polen eller Sverige.

Det er også for at sikre, at flere bliver selvforsørgende, at vi nu indfører et nyt kontanthjælpsloft, som betyder, at der kommer et loft over, hvor meget man kan modtage i offentlige ydelser, når man er på kontanthjælp. Det gør vi ikke for at genere nogen. Det gør vi, både fordi økonomien skal hænge sammen, men også fordi det er rimeligt. Eksempelvis er det ikke fair, at en enlig mor med tre børn, som tjener 17.700 kr. om måneden ved at gå på arbejde, i dag kun har 600 kr. mere om måneden at gøre godt med, end hun ville have, hvis hun var på kontanthjælp. Vi skal påskønne de mennesker, der hver dag står op og knokler i et lavtlønsjob.

Med det nye kontanthjælpsloft vil den samme enlige mor med tre børn få en gevinst på 4.400 kr. om måneden ved at tage et arbejde til 17.700 kr. om måneden.

Det er et skridt på vejen – men det skal ikke stå alene. Vi vil nemlig også sætte skatterne ned for de laveste arbejdsindkomster. Målet er klart: Der skal være større gevinst ved at bidrage til fællesskabet end ved at stå uden for. Det er retfærdigt og nødvendigt.

Danmark er et stærkt velfærdssamfund med et trygt socialt sikkerhedsnet for de svageste. Sådan skal det blive ved med at være. Men det koster penge. Derfor er det helt afgørende, at vi sikrer, at samfundet er indrettet på en måde, hvor alle, der kan bidrage, bidrager med det, de kan. En lille indsats er bedre end ingen indsats. Og en lille indsats skal også belønnes.

Samtidig tror jeg på, at det har en stor værdi for den enkelte at stå op hver dag, yde sit, være del af et fællesskab på en arbejdsplads og have et ansvar. Det giver selvtillid. Og det har samtidig stor værdi for fællesskabet. Vi bliver alle sammen rigere, hver gang folk flyttes fra passiv forsørgelse til arbejdsmarkedet. Den sociale mobilitet vil vi give et skub.

Til gavn for den enkelte og for fællesskabet.