Arbejdsmarked

Borgeren først - en mere sammenhængende offentlig sektor

I Danmark har vi på mange måder et af verdens bedste velfærdssamfund - med rigtig mange fagligt dygtige og engagerede medarbejdere.

Men vi har også en stor og kompleks offentlig sektor, hvor vi år for år har lagt lag på lag af regulering, krav og nye opgaver.

Her, 10 år efter kommunalreformen, skal vi spørge os selv: Får vi nok velfærd og kvalitet for pengene på den måde, som vi har indrettet os?

Regeringens svar på det spørgsmål er ”nej”.

Vi har endnu ikke taget det konsekvente opgør med myndighedsgrænser og bureaukrati. Alt for mange borgere får i dag et ukoordineret eller usammenhængende forløb i mødet med den offentlige sektor, der i for høj grad er siloopdelt efter strukturer og myndighedsgrænser. Det er f.eks. den ældre medicinske patient, der bliver tabt mellem overgangene i sundhedsvæsenet. Og det er den udsatte familie med flere ukoordinerede handleplaner, der må genfortælle sin historie om-og-om-igen til skiftende sagsbehandlere.

Det er i sig selv et paradoks, at de borgere, der oftest har det sværest, bliver mødt af de mest komplekse og svært gennemskuelige regler og tilbud. Manglende sammenhæng - i og mellem sektorerne - er ikke nogen ny udfordring. Til gengæld er det én af vor tids største udfordringer på tværs af hele den offentlige sektor. Derfor er der behov for at gå nye veje, hvis vi skal udvikle den offentlige sektor til gavn for borgerne og sikre bedre velfærd for pengene. For gør vi det, vi plejer - ja, så får vi det vi plejer.

Regeringens mål med sammenhængsreformen er derfor klart: Vi skal have mindre silo og mere sammenhæng – i og mellem de forskellige dele af den offentlige sektor.

Helt konkret sætter vi gang i reformarbejdet ud fra fire arbejdsspor:

1: Mere tid til kerneopgaven
2: Bedre velfærd på tværs af sektorer
3: En mere tidssvarende offentlig sektor
4: Bedre ledelse.

Regeringen ønsker en åben og inddragende reformproces, og vi vil derfor løbende tage rundt i hele Danmark for at gå i dialog og samle inspiration til, hvordan vi kan forny den offentlige sektor.

Vejen til en mere sammenhængende offentlig sektor med en klogere styring – og til at fjerne unødvendige krav og regler – kræver en lang og vedholdende indsats, hvor alle i og omkring den offentlige sektor må spille ind og sammen. Mere sammenhæng kræver mere samarbejde på tværs. Der er ingen snuptags-løsninger. Sammenhængsreformen er regeringens bud på de første nødvendige byggesten i en samlet reform af den offentlige sektor, der skal skabe mindre silo og mere sammenhæng, så vi kan sætte borgeren først.

Der er behov for mange flere – og vi ser frem til dialogen og samarbejdet.