Retspolitik

Borgeren før systemet

Staten er som udgangspunkt altid den stærkeste part i en retssag mod en borger. Dermed er styrkeforholdet skævt, og det ønsker Venstre at gøre op med i et nyt retssikkerhedsudspil, som civilretsordfører Preben Bang Henriksen står bag. 

- Vi skal sikre, at borgeren møder staten med et mere lige styrkeforhold. Staten har mange flere ressourcer og i sagens natur en større viden om praksis end borgeren, og derfor skal vi tage nye initiativer i brug for at sikre borgerens retssikkerhed, siger Preben Bang Henriksen. 

I udspillet, ”Borgeren før Systemet”, vil Venstre blandt andet forpligte myndighederne til efter anmodning at fremlægge afgørelser og praksis, som kan tale til borgerens fordel. Desuden skal det som udgangspunkt ikke længere være muligt for staten at anke afgørelser i civile sager, som staten har tabt i en tidligere instans. Det skal også være nemmere at få retshjælp og fri proces til at føre en sag. 

- Omkostningerne ved at føre en sag kan være så store, at det ikke kan betale sig for en borger at tage en sag til domstolene, og det er retssikkerhedsmæssigt betænkeligt.  Det vil bedre muligheder for at få fri proces og retshjælp kunne rette op på, siger Preben Bang Henriksen.

Du kan læse hele oplægget her