Integration

Blød integrationspakke fra regeringen

Regeringen har i dag præsenteret sin længe ventede pakke, der skal gøre noget ved det problem, at der er alt for få flygtninge og indvandrere, der arbejder. Desværre er der tale om en helt utrolig tynd kop te, der langt fra råder bod på de skadelige effekter af de talrige lempelser, regeringen har gennemført på udlændingeområdet siden valget.

Regeringen tror kort fortalt, at vi kan løse problemerne ved at sende flygtninge ud i såkaldte nyttejob og ved at give et luftigt løfte om nogle praktikpladsforløb.

Men det er som at putte et lille plaster på et blødende sår. Det er langt fra nok til at gøre skaden god fra alle regeringens lempelser. Regeringens afskaffelse af starthjælpen, kontanthjælpsloftet og 225-timersreglen har betydet, at tilskyndelsen til at tage et arbejde for mange indvandrere og efterkommere er blevet markant reduceret. En flygtningefamilie med tre børn får i dag 10.000 kr. mere om måneden, end de gjorde inden regeringens lempelser. Det har trukket i den helt forkerte retning, og det vil regeringen slet ikke rette op på.

I Venstre mener vi, der er brug for at tage skeen i den anden hånd og stille markant større krav til udlændinge. Det skal kunne betale sig at arbejde. Venstre vil derfor gennemføre en jobreform med et loft over kontanthjælpen og skattelettelser til personer med små arbejdsindkomster.  Samtidig har vi foreslået en ny starthjælp, der starter på SU-niveau, og et nyt integrationsprogram, hvor vi først slipper personen, når vedkommende har bevist, at man både kan og vil klare sig i det danske samfund. 

I dag er der knap 800.000 danskere, der bliver forsørget af det offentlige. Heraf er 100.000 ikke-vestlige indvandrere og efterkommere, og otte ud af ti ægtepar på kontanthjælp er indvandrere eller efterkommere. Dårlig integration af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på arbejdsmarkedet koster samfundet 17 mia. kr. om året, og næsten halvdelen af alle indvandrere fra ikke-vestlige lande er på offentlig forsørgelse.

Det er og bliver en af de største udfordringer for det danske samfund i de kommende år. Regeringens bløde pakke er slet ikke nok. Hvis der skal ske noget på udlændingeområdet, så har Danmark brug for en ny regering. Det kan kun gå for langsomt.