Trafik

Bedre mobilitet i hele Danmark

Der er godt nyt til billisterne og dem, der bor på de små øer. Med finansloven har regeringen taget en række initiativer for at sikre en bedre fremkommelighed i hele landet. 

For det første vil vi sikre lavere transportudgifter til og fra de små øer. Dette er vigtigt, eftersom færgerne er livsline for vores øsamfund. Derudover vil vi gennemføre en markant sænkning af prisen for pendling over Storebælt. Der er også godt nyt for de mange, der bor uden for storbyerne. 

Den tidligere regering satsede overvejende på cyklisme og kollektiv transport, men for mange danskere er det ikke et reelt alternativ. Kortere og billigere rejsetid kan gøre det mere attraktivt at pendle og dermed muligt for flere mennesker at få eller bibeholde et job og samtidig blive boende i landdistrikterne. Derfor vil vi hæve hastighedsgrænsen på udvalgte motortrafikveje fra 90km/t til 100 km/t og samtidig tillade højere hastighedsgrænser for særligt godkendte traktorer, campingvogne og påhængsvogne. 

Derudover vil vi nedsætte aldersgrænsen for kørekort til lille knallert til 15 år, hvor den i dag er 16 år. Det vil øge mobiliteten for de unge. Slutteligt vil vi indføre en forsøgsordning, hvor 17-årige får mulighed for at erhverve sig kørekort, forudsat at de ledsages af en erfaren bilist det første år.