Socialpolitik

Bedre indsats for udsatte børn og voksne

Ny aftale om fordelingen af satspuljemidlerne på socialområdet har markante Venstre-aftryk.

Der er indgået en ny aftale om fordelingen af midlerne fra satspuljen på socialområdet mellem Venstre, regeringen, Dansk Folkeparti, SF, Liberal Alliance og Konservative.  Venstre har blandt andet kæmpet for at forbedre indsatsen over for udsatte børn, som anbringes i plejefamilier, siger socialordfører Karen Ellemann.

- Med aftalen lægger vi op til at øge brugen af netværksanbringelser, fordi det skaber en mere tryg tilværelse for børnene, når de vokser op i kendte rammer og blandt mennesker, som de i forvejen har en tilknytning til, siger Karen Ellemann, som også lægger vægt på, at indsatsen for voldsramte familier styrkes.

- Vold i hjemmet er et kæmpe overgreb, fordi det foregår inden for de fire vægge, hvor man gerne skulle føle sig allermest tryg. Derfor skal vi sætte ind over for voldsramte familier, siger Karen Ellemann.

Hun er også tilfreds med, at hjemløsestrategien videreføres.

- Antallet af hjemløse er steget de senere år, og det vidner om, at der endnu er meget at gøre for at bekæmpe hjemløshed, siger socialordføreren.

Som en del af aftalen bliver indsatsen mod demens også styrket.

- I dag er 85.000 danskere ramt af demens, og om bare én generation er det tal fordoblet. Derfor har vi stærkt brug for at øget fokus på demens, siger Venstres ældre- og handicapordfører Anne-Mette Winther Christiansen.

Det lykkedes også for Venstre, at få afsat en stor pulje til en bedre ledsagerordning for handicappede.

- Ledsagerordningen har haft meget høj prioritet for Venstre. Med puljen på 40 millioner vil rigtig mange handicappede have mulighed for at få en ledsager med sig til arrangementer og ferier. Vi så gerne, at puljen var blevet større, men vi kommer et godt stykke af vejen med satspuljen, siger Anne-Mette Winther Christiansen.

Der er samlet set bevilliget midler for 1,1 milliarder.

Venstre har bl.a. været med til at sikre:

  • Styrkelse af plejefamilieområdet ved at øge brug af netværksanbringelser.
  • Videreførelse af hjemløsestrategien.
  • Indsats over for voldsramte familier.
  • Benchmarkinganalyse af socialområdet.
  • Handlingsplan til bekæmpelse af menneskehandel.
  • Pulje til ledsagere til handicappede.
  • 16 millioner til forældrekurser for forældre med ADHD-børn.