Integration

Asylområdet er ude af kontrol

Vi risikerer svenske tilstande i Danmark, hvis ikke regeringen handler nu, siger Martin Geertsen

Venstre kræver handling fra regeringen, efter at TV2 her til aften kunne fortælle, at antallet af asylansøgere af centrale kilder vurderes at kunne nå helt op på 14.000 i 2014. Det ville i givet fald være der højeste antal i mere end 15 år.

- Asylområdet er ude af kontrol og nærmer sig efterhånden niveauet under Nyrup. Vi risikerer svenske tilstande i Danmark, hvis ikke regeringen handler nu. Derfor burde regeringen bruge nogle af de mange penge, de bruger på at gøre Danmark til et mere attraktivt land for asylansøgere til i stedet at hjælpe i nærområderne, siger Venstres integrationsordfører Martin Geertsen.

Regeringen har på tre år lempet udlændingepolitikken 31 gange. Lempelserne koster 1 mia. kr. årligt. Afskaffelsen af starthjælpen, kontanthjælpsloftet, 225-timers-reglen og optjeningsprincippet for børnepenge har sammen med adgangen for asylansøgere til at bo og arbejde uden for asylcentrene betydet, at Danmark er blevet et væsentligt mere attraktivt land at søge til.

- Vi er nødt til at have et forsigtighedsprincip på det her område, så vi ikke risikerer at gøre Danmark til en asylmagnet. Det er ærligt talt naivt, hvis man tror, at det ikke har betydning for antallet af asylansøgere, at Danmark er et meget attraktivt land at komme til. Derfor opfordrer jeg regeringen til at gribe ind over for den eksplosive udvikling, siger Martin Geertsen.

En del af forklaringen på den voldsomme stigning i antallet af asylansøgere skyldes flere asylansøgere fra Syrien.

- Situationen i Syrien er forfærdelig, og vi skal selvfølgelig løfte vores del af ansvaret. Derfor vil vi opprioritere indsatsen i nærområderne, hvor vi har mulighed for at hjælpe mange flere for det, som en enkelt asylansøger koster i Danmark. Når det er sagt, så er det forkert at tro, at vi ikke selv har nogen indflydelse på hvor mange, der vælger at komme til Danmark. En stor del af dem betaler store summer til menneskesmuglere for at blive transporteret op gennem hele Europa, og der er selvfølgelig en grund til, at de ikke søger om asyl i f.eks. Grækenland, Rumænien, Slovakiet eller Tjekkiet, selvom de kommer igennem landene på ruten. 

Venstre har i sit udlændingeudspil fra august måned foreslået at skærpe indsatsen mod menneskesmuglere og gøre det mindre attraktivt at komme til Danmark som asylansøger.