Integration

Alle skal bidrage til en bedre integration

Flygtninge- og migrantkrisen i Europa vækker stærke følelser. Det skal der være plads til et land som Danmark.

Der er nogle danskere, der mener, at vi skal slå armene ud og sige velkommen til alle og enhver. Der er andre, der hermetisk vil lukke grænserne og vende ryggen til verdens problemer. Men mange andre danskere mener – som Venstre – at vi skal hjælpe og tage vores andel, men at Danmark også skal kunne følge med.

Venstre arbejder både på europæisk plan og herhjemme for at reducere asyltilstrømningen. Danmark bidrager økonomisk til bl.a. styrket kontrol med den ydre grænse og herhjemme har vi gennemført et straksindgreb, der har gjort det mindre attraktivt at søge asyl i Danmark ved bl.a. at sænke ydelserne. Og det har virket - færre søger asyl i Danmark, end man kunne have forventet i en situation, mens asyltilstrømningen til vores nabolande er steget voldsomt.

Der vil dog fortsat komme flygtninge til Europa og til Danmark. Som udgangspunkt skal flygtninge fra krig og ufred naturligvis hjem til deres eget land, når der på et tidspunkt bliver fredeligt igen. Men vi må også se i øjnene, at der kan gå mange år, før der er fred i f.eks. Syrien. Og indtil da kan hverken danskerne eller flygtningene være tjent med, at deres år i Danmark går til spilde. Derfor skal vi sikre en god integration af de udlændinge, der er i Danmark.

Regeringen havde i går inviteret til et topmøde på Marienborg om, hvordan civilsamfundet, bl.a. erhvervslivet også kan spille en stor rolle i integrationsindsatsen. Det har været dejligt - og meget dansk - at opleve, hvordan mange danskere, høj som lav, organiserede og frivillige, har ydet bidrag på den ene eller den anden måde i den seneste tid, hvor asyl- og migrantpresset på Danmark har været meget stort.

Den indsats skal vi bygge videre på. For integrationen kommer ikke af sig selv. Det kræver en stor indsats både af os og af udlændingene, der er kommet til Danmark, hvis vi skal undgå fortidens fejl. Hvis vi skal sikre, at udlændingene ikke ender på passiv forsørgelse, og hvis vi skal kæmpe imod ghettodannelser og parallelsamfund.

Topmødet var en opløftende oplevelse. For det første meldte virksomhederne sig klar til at tage ansvar og indgå i partnerskaber for at få flere flygtninge i arbejde. For det andet vil kommunerne blive bedre til hurtigere at finde ud af, hvad den enkelte flygtning kan bidrage med. Og for det tredje vil regeringen i højere grad inddrage de frivillige, der i forvejen hjælper på en måde, som det offentlige aldrig kan.

Det er på den baggrund, at regeringen nu går i gang med at samle erfaringer og input, der vil indgå i arbejdet med et styrket integrationsprogram, som regeringen vil fremlægge omkring årsskiftet. En god integration kræver, at alle bidrager og tager ansvar. Vi er allerede nået et godt stykke vej.