22.000.000.000 kr. til infrastruktur

 Vi har en sund økonomi i Danmark. Og det går godt. Der er skabt 91.000 nye private arbejdspladser siden valget i 2015. Ledigheden er historisk lav. Antallet af offentligt forsørgede falder. Og der sker vækst og udvikling i hele Danmark. 

Vi skal dog ikke hvile på laurbærrene, men derimod gøre et godt samfund endnu bedre. Vi skal have modet og viljen til at træffe de valg, der kan sikre, at vores børns muligheder overgår de muligheder, vi selv har haft. Der er brug for, at vi politikere i højere grad tænker frem til næste generation frem for til næste valg.  

Netop derfor har regeringen fremlagt en 2025-plan, som skal sætte rammerne for dansk økonomi frem mod 2025. Målet er klart: Vi skal blive rigere og stærkere – så vi i årene fremover har råd til både den fælles og nære velfærd. Så vi har råd til at investere i vores tryghed. Så vi har råd til at investere i infrastrukturen. 

Som transportordfører med indsigt i de mange påtrængende vejbehov rundt i landet, glæder jeg mig meget over, at der i regeringens 2025-plan er prioriteret 22 mia. kr. til et løft af rammen for de offentlige investeringer i 2021-2025. Det giver muligheder for at investere massivt i infrastrukturen med klar tyngde på vejene. Det gør Danmark rigere. De mange alvorlige hængepartier skal ryddes væk, så væksten ikke holder i kø på vejnettet.  

22 mia. kr. kan man komme et godt stykke vej med. Men vi skal ikke sælge skindet før bjørnen er skudt. Nu er jeg spændt på, hvor mange penge de andre partier er villige til at afsætte til bedre veje. De er forhåbentlig ligeså ambitiøse som regeringen når en aftale om 2025-planen skal forhandles på plads. Derefter kommer en vigtig politisk proces med at få prioriteret og igangsat de mest påtrængende vejprojekter landet over med to vigtige mål for øje: 1) Afhjælpe flaskehalse med trængsel og tidsspilde. 2) Sikre yderligere vækst og jobskabelse i hele Danmark. Nu har regeringen givet bolden op. Hvor der er vilje, er der vej!