100 dage i fællesskab

Venstre har nu siddet i regering i godt 600 dage. Heraf præcis 100 dage i fællesskab med vores nye regeringspartnere i Trekløverregeringen.

En trekløverregering, som har sikret, at vi fortsat har en borgerlig regering i Danmark, der i samarbejde med vores parlamentariske grundlag – Dansk Folkeparti - leverer gode, borgerlige-liberale resultater til danskerne.

På en dag som i dag er det måske en god idé at minde hinanden om, hvilke mål vi satte os, da vi gik i regering i 2015 – og hvor langt, vi faktisk er kommet. Vi har taget store skridt i den rigtige retning.

Vi opsatte fire pejlemærker for Danmark: 

1. Flere private arbejdspladser

  Der er skabt 79.000 flere private arbejdspladser siden valget. Vi har fjernet PSO-afgiften – den største erhvervsskattelettelse i nyere tid. Vi har genskabt optimismen i fødevare- og landbrugserhvervet. Vi reducerer byrder og bekæmper overimplementering. Og i den kommende tid skal vi blandt andet styrke grundlaget for iværksætteri og innovation. 

  2. Flere skal forsørge sig selv

   Der er 11.000 færre ledige. Vi genindførte i fællesskab kontanthjælpsloftet og 29.000 færre er nu på kontanthjælp. Til gengæld er 26.400 på den ny, lavere integrationsydelse. Nu er over halvdelen i integrationsprogrammet jobparate, det var kun 3 pct. tidligere. Gevinsten ved at gå fra passiv forsørgelse til arbejde er blevet større, og til efteråret vil vi bl.a. foreslå skattelettelser på små arbejdsindkomster. 

   3. Bedre kernevelfærd

   Vi har løftet sundhedsområdet med 2,4 mia. kr., så vi blandt andet kan forbedre kræftbehandlingen og sætte ind mod demens. Vi har målrettet 1 mia. kr. ekstra til ældre. Vi uddanner flere politibetjente og etablerer en ny politiuddannelse i Vestdanmark. Og med fagbevægelse og arbejdsgivere har vi aftalt at skaffe 10.000 ekstra praktikpladser. 

   4. Konsekvent og realistisk udlændingepolitik

   Antallet af asylsøgere var i januar måned det laveste antal i én måned i mere end 7 år. På trods af, at der gik hul på Europa, og på trods af den tidligere socialdemokratiske regerings mange udlændingelempelser, har vi genvundet kontrollen med asyltilstrømningen. Det er sket gennem en lang række opstramninger herhjemme og en målrettet og fælles indsats i Europa. Samtidig har vi strammet regler for eksempelvis opholdstilladelse og statsborgerskab. 

   Vores resultater er skabt af et langt, sejt træk og et godt samarbejde mellem de partier, som støttede en ny regering i 2015. Det kan vi være stolte over!

   Regeringen sætter ambitiøse mål for Danmark. Der er altid en risiko for ikke fuldt og helt at indfri dem alle – men for Danmarks skyld skal vi stræbe så højt som muligt. Trekløverregeringen vil udvikle Danmark til fremtiden, så Danmark bliver rigere, friere og mere trygt. Vi har vist, at vi skridt for skridt kommer i den rigtige retning – og vi er ikke engang halvt igennem valgperioden.