Sundhed og velfærd

1 milliard ekstra til sundhed i 2015

Venstres sundhedsordfører - Sophie Løhde

Venstre ønsker et sundhedsvæsen, der sætter patienten før systemet.

Venstre ønsker et sundhedsvæsen, der sætter patienten før systemet. Alle patienter skal sikres hurtig udredning, hurtig behandling og hurtig genoptræning efter lægefaglig vurdering. Det skal hverken være uddannelse eller størrelsen på pengepungen, der skal afgøre patientens plads i køen til behandling. Samtidig skal en ny Kræftplan IV sikre, at det danske sundhedsvæsen er gearet til de kommende års udfordringer og muligheder på kræftområdet.

Venstre præsenterer i dag de to sundhedspolitiske udspil ’Patienterne skal igen i centrum’ og ’Kræftplan IV’. Venstre sætter en milliard kroner ekstra af til sundhedsvæsnet i udspillet til næste års finanslov. Det er dobbelt så meget som regeringen – og nødvendigt, hvis vi skal sikre et sundhedsvæsen i verdensklasse, lyder budskabet fra sundhedsordfører Sophie Løhde.

- Alle danskere skal føle sig trygge i det danske sundhedsvæsen. Desværre valgte regeringen som noget af det første at forringe patienternes adgang til hurtig behandling. Vel at mærke ikke for at spare penge, men for at bekæmpe privathospitalerne, siger Sophie Løhde, der ærgrer sig over, at regeringens modvilje mod privathospitaler vejer tungere end patienternes rettigheder.

- Med det nye udspil vil vi styrke patienternes rettigheder og videreudvikle det frie valg på sundhedsområdet, siger Sophie Løhde.

Læs hele udspillet ’Patienterne skal igen i centrum’.

På kræftområdet vil Venstre også hæve ambitionsniveauet. På trods af at kræftbehandlingen er forbedret, og overlevelsesraten er stigende, så er der stadig store udfordringer.

- Vi har endnu ikke indhentet overlevelsesefterslæbet i forhold til nabolandene. Ventetiderne på kræftområdet er reduceret, men de er fortsat for lange, og for mange kræftpatienter oplever fortsat usammenhængende behandlingsforløb. Og det kan vi ikke være bekendt, siger Sophie Løhde.

- Vi er ikke tilfredse, før den danske kræftbehandling er på højeste internationale niveau. Og det kræver, at vi konstant sætter nye ambitioner, siger Sophie Løhde.

Kræftbehandlingen skal forbedres ved hjælp af følgende initiativer:

  • Kræftplan IV med fokus på kvalitet og kapacitet 
  • Tidligere og mere effektiv opsporing af kræft samt øget kapacitet.
  • Indførelse af en patientansvarlig læge, så der skabes bedre sammenhæng i patientforløbene, færre svigt i overgangene og bedre kvalitet i behandlingen.
  • Større erfaringsudveksling med udenlandske kræfteksperter om fx bedste kliniske praksis.
  • National handlingsplan, der kan støtte udviklingen af mere målrettet, personlig medicin, så patienterne får en så effektiv og skånsom behandling som muligt så hurtigt som muligt.
  • Højere og mere ensartet kvalitet i kræftbehandlingen på tværs af sygehuse og regioner.
  • Styrket smertelindrende indsats for uhelbredeligt syge børn.
  • Gennemgang af forløbspakker og kliniske retningslinjer

Læs hele udspillet ’Kræftplan IV’ her.