Politiske netværk

Som medlem af Venstre får du adgang til en række spændende politiske netværk, der alle ledes af medlemmer af Venstres Folketingsgruppe. Netværkene skal bidrage til det politiske arbejde i Venstre, inspirere regeringen og sikre, at der tænkes på tværs af organisationen, og at alle gode ideer kommer i spil.

I netværkene kan du engagere dig i arbejdet med at finde løsninger på Danmarks udfordringer og udvikle nye politiske forslag til Venstres fremtidige politik. Og du kan følge med i udviklingen og implementeringen af den nuværende politik.

Netværkene arbejder med følgende:

 • Netværk for VELFÆRD: Dækker folkeskole, uddannelse, sundhed, socialpolitik, kultur, ældrepleje, pension mv.
  - formand Jane Heitmann, MF
 • Netværk for ARBEJDSKRAFT: De forhold, der sætter rammen for, at alle bidrager til samfundets velfærd og udvikling – det gælder beskæftigelse, skat, udlændinge, integration mv.
  - formand Hans Andersen, MF
 • Netværk for ERHVERV: Alle de forhold, der sætter rammen for at drive virksomhed i Danmark – det gælder transport, planlovgivning, miljø, klima, vækst, eksport, landdistrikter mv.
  - formand Torsten Schack Pedersen, MF
 • Netværk for BORGER: Emner som retssikkerhed, lovgivningens indgriben i individets rettigheder, borgerens forhold til politiet og domstolene. 
  – formand Jan E. Jørgensen, MF.

Send en mail til venstre@venstre.dk, hvis du vil tilmelde dig et eller flere lokale netværk.