Arrrangeret af kobenhavn.venstre.dk

Ordinær generalforsamling i de københavnske vælgerforeninger

-
Ordinær generalforsamling i de københavnske vælgerforeninger

Denne aften afholder 7 ud af 8 vælgerforeninger i Venstre i København deres årlige generalforsamling (Venstre i Bispebjerg afholdt sin generalforsamling allerede den 16. januar).

Fra kl. 19 indledes aftenen i fællesskab. Her vil Venstres gruppeformand på Christiansborg Karen Ellemann stå for et indlæg om aktuel dansk politik, mens en repræsentant fra Venstres Landsorganisation vil give en "peptalk" om de organisatoriske og politiske forberedelser op til de to kommende valg.

Kl. 20 går vælgerforeningerne herefter hver til sit for at gennemføre de lokale generalforsamlinger.

Formel indkaldelse til generalforsamlingen udsendes af vælgerforeningerne separat til alle medlemmer af Venstre i København jf. vedtægterne.

Sted: Københavns Rådhus
Dato:
-
Læs mere