Arrrangeret af herning.venstre.dk

Gerneralforsamling i Herning Syd Kredsen

-
Gerneralforsamling i Herning Syd Kredsen

 

GENERALFORSAMLING I HERNING SYD KREDSEN

Mandag den 18. marts 2019 på Hotel Eyde.
Afholdes umiddelbart efter kommuneforeningens generalforsamling

 

DAGSORDEN

 

1.     Valg af stemmetællere.

 

2.     Valg af dirigent.

 

3.     Orientering af formanden.

 

4.     Valg af formand.

 

På valg er Carsten Lund (ej villig til genvalg)

 

5.     Valg af bestyrelsesmedlemmer.

 

På valg er:

Bodil Larsen (villig til genvalg)

Dorte West (villig til genvalg)

 

6.     Valg af suppleant til bestyrelsen.

 

På valg er:

Ulrik Larsen (ej villig til genvalg) 

 

7.     Økonomisk orientering af kassereren.

 

8.     Eventuelt.

 

 

Der stilles skriftlige forslag til alle valg på forlangende.
Ved alle personvalg kan alle tilstedeværende på generalforsamlingen foreslås. Forslag af personer som ikke kan være til stede, skal være formanden i henne 8 dage før valget.

 

På bestyrelsens vegne

Carsten Lund
Formand

Sted: Hotel Eyde
Adresse: Torvet, 7400 Herning
Dato:
-
Læs mere