Arrrangeret af herning.venstre.dk

Generalforsamling i Tjørring Venstre

-
Generalforsamling i Tjørring Venstre

Efter generalforsamlingen vil Bruno Hansen fortælle om byrådsarbejdet og der vil
være god mulighed for at stille spørgsmål til ham og komme med forslag.
Foreningen er vært ved en kop kaffe og brød.
Dagsorden for generalforsamlingen
1. Valg af stemmetællere
2. Valg af dirigent
3. Formandens beretning og drøftelse af foreningens forhold
4. Behandling af regnskab
5. Behandling af indkomne forslag – Foreningens navn foreslås ændret til
Tjørring/Gullestrup Venstre.
6. Fremlæggelse af budget – herunder beslutning om medlemskontingent for det
kommende år
7. Valg af formand
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant
9. Valg af revisor

Sted: Nordvesthallen i Tjørring
Adresse: Gilmosevej 18, 7400 Herning
Dato:
-
Læs mere