Arrrangeret af herning.venstre.dk

Generalforsamling i Herning Venstres Kommuneforening

-
Generalforsamling i Herning Venstres Kommuneforening

Aftenen indledes med et politisk oplæg fra Ellen Trane Nørby om regeringens udspil til fremtidens sundhedsvæsen. En unik mulighed for at høre om tankerne bag reformudspillet fra sundhedsministeren.
 
DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLINGEN
 
1. Valg af stemmetællere
2. Valg af dirigent
3. Formandsberetning og drøftelse af foreningens forhold
4. Behandling af regnskab
5. Behandling af indkomne forslag
6. Fremlæggelse af budget, herunder beslutning om vælgerforeningers kontingent til kommuneforeningen, kredsbestyrelse og regions bestyrelsen, jf. stk. 5 og 6
7. Valg af formand
8. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
9. Valg af to revisorer og suppleant(er)
10. Valg af 1 medlem til regionsbestyrelsen
11. Valg af 1 delegeret til landsmødet
12. Orientering fra LOF
13. Orientering fra VU
14. Eventuelt
 
Stemmeret og valgbarhed ved generalforsamlinger har alle medlemmer, der har betalt kontingent i en vælgerforening i kommunen senest 7 dage før generalforsamlingen.
 
I umiddelbar forlængelse af generalforsamlingen afholdes der generalforsamling i de 2 opstillingskredse.

Sted: Hotel Eyde
Adresse: Torvet, 7400 Herning
Dato:
-
Læs mere