Arrrangeret af herning.venstre.dk

Generalforsamling i Hammerum-Gjellerup Venstre

-
Generalforsamling i Hammerum-Gjellerup Venstre

 

Aften begynder med en times rundvisning og fortælling om fabrikken, der producerer produkter af Tang.

1.     Godkendelse af dagsorden

2.     Valg af dirigent

3.     Beretning og drøftelse af beretning

4.      Godkendelse af regnskab 2018 og budget 2019

5.     Indkomne forslag: Forslag skal være formanden i hænde 6 dage før generalforsamlingen

6.     Fastsættelse af kontingent for 2019.

7.     Valg af Formand: Følgende opstiller -Peder Krøjgaard  

8.     Valg af 3 bestyrelses medlemmer. Følgende er opstillet:

Malene Riberholt

Ehlert Andersen (modtager genvalg)

Rene Kjær ( modtager genvalg)

9.     Valg er 1 suppleant

10.  Valg af 2 revisorer

11.  Valg af delegerede til Landsmøde

12.   Politisk indlæg ved Torben Clausen

13.  Eventuelt

 

På bestyrelsen vegne

Formand

Peder Krøjgaard

 

Sted: Jens Møller Products Aps.
Adresse: Hi-Park 411, 7400 Herning
Dato:
-
Læs mere