Arrrangeret af silkeborg.venstre.dk

Borgmestersejlads

-
Borgmestersejlads

VI HAR I VENSTRE ET SPÆNDENDE ARRANGEMENT TIL JER

FREDAG, DEN 23. AUGUST KL. 18.00. 

Traditionen tro inviterer vi til Borgmestersejlads på Silkeborg søerne. Vi spiser undervejs på båden, medens borgmester Steen Vindum orienterer om de politiske udfordringer. Vi får denne aften samtidig mulighed for at hilse på den nyvalgte EU-parlamentariker, Asger Christensen. Storbonden fra Kolding, der blev valgt med det tredje højeste stemmetal blandt Venstres kandidater. Det bliver spændende at høre en debat imellem Asger Christensen og Steen Vindum.

 

Asger Christensen og hustruen Inge Schelde er 9. generation på Nørupgaard, der drives med 650 malkekøer og 400 hektar agerjord.Ved EU-valget 26. maj 2019 fik Asger 31.303 stemmer og det tredje Venstremandat i EU. ”Landbruget må sætte sin lid til Søren Gade og Asger Christensen. De to Venstre-folk ligner de bedste bud på europæiske parlamentarikere, som vil kæmpe landbrugets sag på EU-niveau.” Asger Christensen kommer til Silkeborg for at deltage i debat om landbrugets klimaudfordringer her og i EU. Der er lagt op til en meget spændende aften med en dejlig sejlads, spisning og debat om Silkeborg og EU.

Bindende tilmelding til mail: venstreisilkeborg@gmail.com.

Betaling til konto nr. 2380 - 6898733341 med angivelse af navn/navne eller MobilPay til 30300962.

Tilmelding og betaling senest 17. august 2019.

Med venlig hilsen

 

Venstre i Silkeborg

 

Sted: Havnen
Adresse: Havnen Silkeborg,
Dato:
-
Læs mere