Finanslov 2013:
Venstres finanslovsudspil - Færre afgifter. Flere arbejdspladser

03. september 2012, 12.45

Under temaet 'Færre afgifter. Flere arbejdspladser' præsenterer Venstre i dag sit finanslovsudspil for 2013

Under temaet 'Færre afgifter. Flere arbejdspladser' præsenterer Venstre i dag sit finanslovsudspil for 2013.

Udspillet har ét eneste fokus: At skabe rigtige, private arbejdspladser, så væksten kan komme tilbage. Det kræver målrettede skatte- og afgiftslettelser, som forbedrer konkurrenceevnen og genskaber optimismen. Kort sagt: Færre afgifter og flere arbejdspladser.

- Danmark mister arbejdspladser, ledigheden stiger og væksttallene skuffer. Det konstaterer regeringen - men gør ikke noget ved det. Vi vil tage helt konkrete initiativer, der kan bringe optimismen tilbage og skabe varige arbejdspladser, siger Venstres finansordfører Peter Christensen - og fortsætter:

- Vores udspil lægger sig op ad regeringens stramme økonomiske linje, men vi har samtidig fundet finansiering til for eksempel at tilføre en halv milliard ekstra til forskning og to milliarder kroner til målrettede forbedringer af velfærden.

Hovedpunkterne i Venstres finanslovsudspil 2013:

  • Fokus på arbejdspladser. Danmark mister arbejdspladser, ledigheden stiger, og væksttallene skuffer. Derfor skal finansloven skabe og fastholde rigtige, private arbejdspladser i hele landet.
  • Fortsatte reformer af kontanthjælp og aktiveringsområdet skal sikre, at det bliver mere attraktivt at arbejde frem for at være på passiv forsørgelse.
  • Skatte- og afgiftslettelser for 4 mia. kr. herunder en erhvervsskattepakke og en lettelse af afgifter på grænsehandelsfølsomme varer, der skal sikre danske virksomheder bedre konkurrencevilkår og dermed flere danske arbejdspladser.
  • Over ½ mia. kr. ekstra til forskning, så regeringens besparelser annulleres, og forskningsinvesteringerne igen bringes op til 2011-niveau. Stærkere fokus på forskning som skaber innovation, vækst og arbejdspladser.
  • Velfærdspulje på 2 mia. kr. til målrettede forbedringer af velfærden - herunder blandt andet investeringer i folkeskolen og sundhedsområdet.
  • Vækst og udvikling i hele landet sikres blandt andet gennem færre administrative byrder, udflytning af statslige arbejdspladser, nedrivningspulje til faldefærdige bygninger på landet, liberalisering af planloven og etablering af landdistriktsvidenpilot-ordning.

 Læs hele Venstres finanslovsudspil for 2013 her

Kommenter artikel


Bemærk: God tone i debatten
Hjælp os med at sikre en sober debat. Hold dig til saglige argumenter

Ved at anvende vores hjemmeside accepterer du at vi og vores samarbejdspartnere bruger cookies for at få hjemmesiden til at fungere, for at lette brugen af den, til trafikmåling og optimering af sidens indhold.
Du kan sige 'nej tak til cookies' her, eller du kan læse her, hvis du vil vide mere om vores cookies, og hvordan du sletter dem.

Klik her for at aktivere brugen af cookies og lukke denne meddelelse.

Denne side har brug for at benytte cookies - du bør ikke slå brugen af cookies fra

Denne side har brug for at benytte cookies - du bør slå brugen af cookies til for at benytte den som tiltænkt.

Cookies er i øjeblikket slået fra for dette website. Klik her for at aktivere brugen af cookies og lukke denne meddelelse.
læse her, hvis du vil vide mere om vores cookies, og hvordan du sletter dem.

Klik her for at aktivere brugen af cookies og lukke denne meddelelse.