Gensidig forsørgerpligt mellem samlevende

Der er i dag stor forskel på, hvilke rettigheder og pligter papirløst samlevende og ægtefæller har i forhold til lov om aktiv socialpolitik. For kontanthjælpsmodtagere gælder, at der alene er forsørgerpligt mellem ægtefæller, hvor den ene er på kontanthjælp. Samlevende har ikke pligt til at forsørge hinanden.

Den gensidige forsørgerpligt for ægtefæller indebærer, at nogle af disse personer ikke er berettiget til kontanthjælp. Derimod har papirløst samlevende ikke pligt til at forsørge hinanden. Det betyder, at den ene person i et papirløst parforhold kan modtage kontanthjælp, selv om den anden part er i beskæftigelse. Det er en urimelig forskelsbehandling af gifte og samlevende.

I andre dele af lovgivningen har man allerede taget konsekvensen af ændrede familiemønstre i Danmark. I lov om børnetilskud opereres der allerede i dag med begrebet ”reelt enlig” som kriterium for tildeling af børnetilskud. Det samme gælder for børneloven, hvor man har udvidet det papirløst samlevendes rettigheder i forhold til fælles børn. Der er eksempelvis gensidig forsørgerpligt for gifte og samlevende førtidspensionister.

Forslag
De nuværende regler indeholder en urimelig forskelsbehandling af gifte og person, der lever i papirløst parforhold. Det foreslås derfor, at samlevende kontanthjælpsmodtagere i lighed med gifte skal have gensidig forsørgerpligt. Dermed vil det svare til reglerne for fx førtidspensionister. 

Beskæftigelsesministeriet [1] har alene regnet på, hvad det vil betyde, hvis der indføres gensidig forsørgerpligt for samlevende med fælles børn, og det skønnes at frigive 220-320 mio. kr. Mindreudgifterne vil således være større, hvis samlevende uden børn også omfattes.


Fodnote:
1 - Besvarelse af BEU spm. 346 (alm. del) af 15. juni 2012.

 

Tilbage til forrige side

 

Likebox

Ved at anvende vores hjemmeside accepterer du at vi og vores samarbejdspartnere bruger cookies for at få hjemmesiden til at fungere, for at lette brugen af den, til trafikmåling og optimering af sidens indhold.
Du kan sige 'nej tak til cookies' her, eller du kan læse her, hvis du vil vide mere om vores cookies, og hvordan du sletter dem.

Klik her for at aktivere brugen af cookies og lukke denne meddelelse.

Denne side har brug for at benytte cookies - du bør ikke slå brugen af cookies fra

Denne side har brug for at benytte cookies - du bør slå brugen af cookies til for at benytte den som tiltænkt.

Cookies er i øjeblikket slået fra for dette website. Klik her for at aktivere brugen af cookies og lukke denne meddelelse.
læse her, hvis du vil vide mere om vores cookies, og hvordan du sletter dem.

Klik her for at aktivere brugen af cookies og lukke denne meddelelse.