Nyhedsbrev:
Regionsaftalen 2013

Af: Carl Holst (V), fungerende formand for Danske Regioner - 14. juni 2012, 14.28

Efter et kort, men intensivt, forløb fik vi den 9. juni en aftale med SRSF-regeringen om regionernes økonomi for 2013.

Aftalen er på mange områder rigtig god for patienterne: flere behandlinger, bedre kvalitet for patienterne og en højere prioritering af psykiatrien. Men samtidig skal aftalen rumme stigende udgifter til nye - ofte meget dyre - medicintyper, behandlingsformer og en stigende andel af borgere over 60 år.

Jeg havde gerne set området få det løft på 5 mia. kr., som vores daværende VK-regering havde tiltænkt det i GenopretningsPakken fra maj 2010. Nu valgte regeringen i stedet at tage 650 mio. fra sidste års ramme og give dem tilbage til regionerne sammen med 450 mio. kr. fra reducerede medicinudgifter. Men igen skal væksten primært komme fra en produktivitetsstigning på 2 procent hos regionerne. En effektivitetsforbedring, der år for år er højere end i resten af den offentlige sektor.

Regeringen ønsker den 1. januar 2013 at ændre på behandlingsgarantien, som har været drivkraften i effektiviseringen af vores sundhedsvæsen. Nu vælger SRSF-regeringen at ofre den, så den kun skal gælde særlige grupper. Det giver ikke mening. Til gengæld indføres pr. 1. september 2013 en udredningsgaranti.
Med 200 mio. kr. til at starte kapacitetsudbygningen markerer aftalen, at psykiatrien skal sidestilles med det øvrige sundhedsvæsen. Det er aftalt, at der på alle landets akutmodtagelser indfases visiteret adgang frem mod foråret 2014. Samtidig opstiller regionerne servicemål for ventetider i akutmodtagelser og monitorerer disse.

Aftalen manifesterer vores kvalitetsdagsorden fra sidste år. Der er opstillet to meget ambitiøse mål, som er med til at flytte fokus til kvalitet og patientsikkerhed. De ambitiøse målsætninger for kvalitet er, at sygehusdødeligheden skal reduceres med 10 procent over 10 år, og at antallet af skader på patienter skal reduceres med 20 procent over tre år.

Aftalen cementerer regionernes bidrag til at sikre sammenhæng mellem den nationale og regionale vækstindsats. VK-regeringen fik med vækstfora skabt et instrument, der kan implementere vækstvisioner i hele landet. Skal SRSF-regeringen med den nuværende kurs kunne opfylde nogle af forventningen til vækst, så er den regionale indsats på vækstdagsordnen en vigtig brik.

Kommenter artikel


Bemærk: God tone i debatten
Hjælp os med at sikre en sober debat. Hold dig til saglige argumenter
Likebox

Ved at anvende vores hjemmeside accepterer du at vi og vores samarbejdspartnere bruger cookies for at få hjemmesiden til at fungere, for at lette brugen af den, til trafikmåling og optimering af sidens indhold.
Du kan sige 'nej tak til cookies' her, eller du kan læse her, hvis du vil vide mere om vores cookies, og hvordan du sletter dem.

Klik her for at aktivere brugen af cookies og lukke denne meddelelse.

Denne side har brug for at benytte cookies - du bør ikke slå brugen af cookies fra

Denne side har brug for at benytte cookies - du bør slå brugen af cookies til for at benytte den som tiltænkt.

Cookies er i øjeblikket slået fra for dette website. Klik her for at aktivere brugen af cookies og lukke denne meddelelse.
læse her, hvis du vil vide mere om vores cookies, og hvordan du sletter dem.

Klik her for at aktivere brugen af cookies og lukke denne meddelelse.