Nyhedsbrev:
Kommuneaftalen 2013

Af: Af Erik Fabrin (V), næstformand for Kommunernes Landsforening - 14. juni 2012, 14.53

Aftalen for 2013 afspejler den alvorlige økonomiske situation. Det er en stram aftale, der vil betyde, at kommunerne også i 2013 må prioritere benhårdt – både på drift og anlæg.

Den samlede bestyrelse for KL står bag aftalen for 2013 og er godt tilfreds med de gennembrud, vi har fået – den økonomiske krise taget i betragtning.

Regeringen har lyttet til os på afgørende punkter.

Vi får samme økonomi til at levere den service, vi leverer i dag, samtidig med at presset på de kommunale kassebeholdninger er anerkendt.

Med hensyn til udgifterne lykkedes det ikke at få aftalen for 2012 som udgangspunkt, men med hensyn til finansieringen har vi fået et resultat, der ligger over aftalen for 2012, så vi kan opretholde samme service som i år.

Det er sket ved fuld finansiering af det aftalte udgiftsniveau, og herudover en ekstraordinær finansiering på 3 mia.kr. i 2013 samt en låneadgang til kommuner med likviditetsproblemer på 0,5mia.kr.

Serviceudgifterne

Serviceudgifterne er 800 mio.kr. højere end budget 2012

-       Der er afsat 300 mio. kr. til det nære sundhedsvæsen

-       Der er afsat 500 mio kr. til forbedring af dagtilbuddene (uden krav om minimumsnormeringer).

Sundhed

Vi er rigtig glade for anerkendelsen af kommunernes stadigt større rolle på sundhedsområdet.

Pengene på sundhedsområdet skal bruges til at styrke:

-       Forebyggelse og rehabilitering for ældre

-       Indsatsen overfor kronikere

-       Og at der skal udarbejdes kliniske retningslinjer der understøtter gode patientforløb.

Klima

Kommunerne får mulighed for at investere 2,5 mia. kr. i natur- og klimatilpasningsindsatser for at undgå store oversvømmelser ved skybrud. Investeringerne kan finansieres over forsyningsselskabernes takster.

Den grønne del i aftalen omfatter også, at der er afsat 106 mio. kr. til at gennemføre vand- og naturindsatser frem mod 2015.

Anlæg

Der er i aftalen afsat 15,5 mia. kr. til anlæg i 2013, heraf er de 2 mia. kr. kvalitetsfondsmidler. Der er desuden afsat en lånepulje på 750 mio. kr.

Desværre er der et anlægsloft.

Grundkapitaltilskuddet er reduceret fra 14 til 10 procent (uden reduktion af bloktilskuddet). Det betyder, at der er skabt grundlag for øget almennyttigt boligbyggeri

Beskæftigelse

Aftalen slår fast, at kommunerne har ansvaret for, at de ledige kommer i beskæftigelse.

Der er lagt op til regelforenkling, der frigør kræfter til kerneopgaven: at få borgerne i arbejde.

Strafrefusionen suspenderes for en to-årig periode fra 2013.

Udbud

Kommuner har længe efterlyst bedre rammer for udbud. Det sker med aftalen for 2013

Konkret:

-       Regeringen vil lave en dansk udbudslov

-       Regeringen vil også arbejde for at forenkle EU’s regler på udbudsområdet

-       Regeringen vil ændre rammerne for klagesystemet så klagefrister bliver kortere og klagegebyret hævet

Alt i alt en aftale, som forhåbentlig kan levere uændret eller bedre service til borgerne i 2013.

Kommenter artikel


Bemærk: God tone i debatten
Hjælp os med at sikre en sober debat. Hold dig til saglige argumenter
Likebox

Ved at anvende vores hjemmeside accepterer du at vi og vores samarbejdspartnere bruger cookies for at få hjemmesiden til at fungere, for at lette brugen af den, til trafikmåling og optimering af sidens indhold.
Du kan sige 'nej tak til cookies' her, eller du kan læse her, hvis du vil vide mere om vores cookies, og hvordan du sletter dem.

Klik her for at aktivere brugen af cookies og lukke denne meddelelse.

Denne side har brug for at benytte cookies - du bør ikke slå brugen af cookies fra

Denne side har brug for at benytte cookies - du bør slå brugen af cookies til for at benytte den som tiltænkt.

Cookies er i øjeblikket slået fra for dette website. Klik her for at aktivere brugen af cookies og lukke denne meddelelse.
læse her, hvis du vil vide mere om vores cookies, og hvordan du sletter dem.

Klik her for at aktivere brugen af cookies og lukke denne meddelelse.