Betalingsring:
Grundig VVM-undersøgelse påkrævet

Af: Helle Ravn Larsen - 02. februar 2012, 10.53

Regeringens miljøredegørelse om betalingsringen i København er uanstændig mangelfuld, mener Venstres trafikpolitiske ordfører Kristian Pihl Lorentzen, der sammen med DF og de konservative har fremsat et forslag til folketingsbeslutning, der pålægger regeringen at gennemføre en egentlig VVM-undersøgelse af betalingsringen rundt om København.

Kristian Pihl Lorentzen mener, at regeringens beslutning om betalingsringen er uanstændig mangelfuld.

- Arbejdet med betalingsringen bør sættes i bero, indtil der er gennemført en grundig VVM-undersøgelse. Vejdirektoratets rapport kan ikke betegnes som et detaljeret beslutningsgrundlag, som partierne i trafikforliget ellers er enige om at tilvejebringe, inden der træffes beslutning om så stort et projekt med så vide konsekvenser for danskerne, som betalingsringen er.

- Regeringen er virkelig på tynd is med den rapport fra Vejdirektoratet, der blot kradser lidt i lakken men ikke lever op til intentionerne i VVM-lovgivningen, siger Kristian Pihl Lorentzen og peger på bl.a. følgende:

De forventede trafikstrømme i myldretiden belyses ikke, selvom det er helt centralt for en politisk vurdering af miljøpåvirkningen.

Rejsetiden ved benyttelse af kollektiv transport frem for bilen belyses overhovedet ikke, selvom alt tyder på, at tidsforbruget for pendlere typisk fordobles.

Og virkningen for pendlere i de enkelte kommuner belyses ikke.

Og endelig har vi her på det seneste set et forhastet og mangelfuldt forslag om etablering af P-pladser ved enkelte stationer. Etablering af de nødvendige P-pladser ved stationerne bør naturligvis være en integreret del i en samlet VVM-redegørelse, siger Kristian Pihl Lorentzen.

Likebox

Ved at anvende vores hjemmeside accepterer du at vi og vores samarbejdspartnere bruger cookies for at få hjemmesiden til at fungere, for at lette brugen af den, til trafikmåling og optimering af sidens indhold.
Du kan sige 'nej tak til cookies' her, eller du kan læse her, hvis du vil vide mere om vores cookies, og hvordan du sletter dem.

Klik her for at aktivere brugen af cookies og lukke denne meddelelse.

Denne side har brug for at benytte cookies - du bør ikke slå brugen af cookies fra

Denne side har brug for at benytte cookies - du bør slå brugen af cookies til for at benytte den som tiltænkt.

Cookies er i øjeblikket slået fra for dette website. Klik her for at aktivere brugen af cookies og lukke denne meddelelse.
læse her, hvis du vil vide mere om vores cookies, og hvordan du sletter dem.

Klik her for at aktivere brugen af cookies og lukke denne meddelelse.