Dyr efterløn eller varig velfærd?

Af: statsminister Lars Løkke Rasmussen - 01. januar 2011, 19.30

Danmark står ved en skillevej. I dag er kun halvdelen af alle danskere i arbejde. Samtidig er milliardindtægterne fra vores Nordsøolie hastigt på retur.

kilde: Finansministeriets Danmarks konvergensprogram 2009 (februar 2010), figur 5.3b
kilde: Finansministeriets Økonomisk redegørelse (december 2010), tabel B6

Derfor må vi enten indstille os på at skære i udgifterne til kernevelfærden som fx sygehuse, skoler og støtten til de allersvageste. Eller også skal vi prioritere vores ressourcer og stille skarpt på efterlønnen.

Efterlønnen koster os 16 milliarder kroner hvert eneste år. Det svarer til udgifterne til 240.000 folkeskoleelever eller til etableringen af 3 nye supersygehuse. Hvert år.

Efterlønnen betyder også, at vi danskere nu i gennemsnit kun arbejder, til vi er 61 år. Det synes jeg er for lidt. Især fordi erhvervslivet snart vil efterspørge mere arbejdskraft for at sikre væksten. Vi får brug for alle, der kan og vil.

Jeg er glødende tilhænger af det danske velfærdssamfund. Jeg har brugt hele mit arbejdsliv på at kæmpe for det. Derfor er min holdning klar:

Vi skal fortsat udvikle kernevelfærden!

Og derfor må vi gradvist afskaffe efterlønnen.

  • For jer, der allerede er på efterløn, fortsætter alt naturligvis som hidtil.
  • Og for jer, der er tæt på at gå på efterløn, vil vi ikke ændre noget.
  • Men for jer, der er under 45 år, foreslår vi, at efterlønnen helt afskaffes.
  • For alle andre vil vi ændre efterlønnen så ændringerne er størst for de yngste og mindst for de ældste.
  • For jer der er nedslidte, foreslår vi, at I fremover gribes af de muligheder vi allerede har i dag, for mennesker der ikke kan arbejde. Ingen skal tvinges til at arbejde, hvis de ikke kan!

Nu tænker du måske, at jeg har skiftet mening? Var Venstre ikke imod en efterlønsreform? Til det må jeg helt åbent sige: Venstre havde større ambitioner ved forliget i 2006. Og efter den globale finanskrise må jeg nøgternt konstatere, at ikke engang disse ambitioner er nok, med de udfordringer, vi står overfor i dag.

Vi er netop gået ind i et valgår, og derfor er det mest fair at lægge min og Venstres holdning klart og åbent frem.

Oppositionen påstår at vi bare skal øge udgifterne, øge gælden og hæve skatterne. Men det er en kortsigtet løsning som medfører giftige renter og forringet konkurrenceevne for de virksomheder som betaler vores allesammens løn.

Jeg ønsker at stå for en ansvarlig økonomisk politik og jeg ønsker at gå forrest i en fordomsfri diskussion om efterlønnen, og hvordan vi sikrer varig velfærd i Danmark.

Du kan læse hele statsministerens nytårstale her.

Kommenter artikel


Bemærk: God tone i debatten
Hjælp os med at sikre en sober debat. Hold dig til saglige argumenter

Ved at anvende vores hjemmeside accepterer du at vi og vores samarbejdspartnere bruger cookies for at få hjemmesiden til at fungere, for at lette brugen af den, til trafikmåling og optimering af sidens indhold.
Du kan sige 'nej tak til cookies' her, eller du kan læse her, hvis du vil vide mere om vores cookies, og hvordan du sletter dem.

Klik her for at aktivere brugen af cookies og lukke denne meddelelse.

Denne side har brug for at benytte cookies - du bør ikke slå brugen af cookies fra

Denne side har brug for at benytte cookies - du bør slå brugen af cookies til for at benytte den som tiltænkt.

Cookies er i øjeblikket slået fra for dette website. Klik her for at aktivere brugen af cookies og lukke denne meddelelse.
læse her, hvis du vil vide mere om vores cookies, og hvordan du sletter dem.

Klik her for at aktivere brugen af cookies og lukke denne meddelelse.